Interpersoonlijke communicatie

2018-2019

Doel vak

Na afloop van de cursus heeft de student
1. kennis van de wetenschappelijke theorieën en bevindingen op het
gebied van IPC;
2. kennis van de verschillende methoden van onderzoek binnen het veld
van IPC;
3. kennis van de factoren en processen die een rol spelen in IPC;
4. begrip van de vaardigheden die nodig zijn voor succesvolle
communicatie (resulterend in bv. overeenstemming of intimiteit); is de
student
5. in staat te herkennen wanneer en waarom IPC resulteert in negatieve
uitkomsten (bv.
misverstanden of conflict) en
6. in staat de opgedane kennis te relateren aan de dagelijkse
interpersoonlijke interacties die hij/zij observeert.

Inhoud vak

Alhoewel we zelf elke dag vele interpersoonlijke interacties hebben – of
misschien wel juist daardoor – zijn we ons veelal niet bewust van de
processen die het verloop en de uitkomst ervan bepalen. Het vak
interpersoonlijke communicatie (IPC) maakt je bekend met de wetenschap
op dit gebied. IPC gaat in feite over de alledaagse communicatie tussen
mensen.
Wetenschappelijk onderzoek heeft antwoord gegeven op verschillende
belangrijke vragen over IPC: Hoe begrijpen we elkaar eigenlijk? Hoe
komen misverstanden tot stand en hoe kun je ze voorkomen? Wat is de
invloed van het communicatie medium op het verloop van een conversatie?
Hoe nemen gesprekspartners elkaar waar en hoe is dat van invloed op het
gedrag? Hoe zijn verbale en non-verbale boodschappen van invloed in
interacties? Welke factoren bepalen of er intimiteit ontstaat en wat
bepaalt of iemand overtuigend is? In het vak zal aandacht zijn voor IPC
in zowel face-to-face als gemediëerde contexten (bv. sociale media) en
zullen ook de verschillen worden geanalyseerd. Middels de te lezen
literatuur en de colleges krijg je inzicht in een breed veld van
wetenschappelijke kennis en onderzoek op het gebied van IPC. In de
werkcolleges en wekelijkse opdrachten zal deze kennis in praktische
situaties worden toegepast.

Onderwijsvorm

Werkcolleges en hoorcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen, een eindopdracht, en wekelijkse opdrachten.

Literatuur

Hargie, O. (2016). Skilled Interpersonal Communication: Research, Theory
and Practice (6th edition). New York: Routledge. Geschatte kosten €35,-.
Stone, D., Patton, B. & Heen, S. (1999). Difficult conversations: How to
discuss what matters most. London: Penguin Books. (ISBN: 014 02.8852X
(originele uitgave) of 978-0-14-311844-2 (nieuwe uitgave 2010).
Studenten mogen van dit boek ook de Nederlandse vertaling lezen
(Moeilijke gesprekken: ISBN 90 274 6518 5 NUGI 727, Spectrum. Geschatte
kosten €22,-)

De complete literatuurlijst zal voor aanvang van de cursus op de
Canvas pagina van het vak worden geplaatst.

Overige informatie

Aanwezigheid werkcolleges verplicht en aanwezigheid hoorcolleges wordt
sterk aanbevolen. Om te slagen voor dit vak moet het tentamen en de
eindopdracht voldoende zijn (minimaal 5.5), de wekelijkse opdrachten
moeten ook voldoende zijn.

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. Je ziet te zijner tijd in je persoonlijk rooster in VUnet in welke werkgroep je ingedeeld bent. NB je moet wel intekenen voor het vak en eventuele andere vakonderdelen!

Algemene informatie

Vakcode S_IPC
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. C. Wirtz
Examinator dr. C. Wirtz
Docenten drs. S. Houtveen
dr. C. Wirtz
dr. C.J. Beukeboom

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: