Management van maatschappelijke organisaties

2018-2019

Doel vak

Kennis: studenten maken kennis met thema’s op het gebied van het
besturen van maatschappelijke organisaties door het materiaal over de
verschillende cases te bestuderen en daar vragen over voor te bereiden
voor de gastsprekers, waarbij ook de verhouding tussen maatschappelijke
organisaties en de overheid aan bod komt;
Vaardigheden: studenten passen in de opdrachten theorieën over het
gedrag van maatschappelijke organisaties en burgers toe op de cases,
leren vanuit deze theorieën te beredeneren welke gevolgen de
verschillende keuzemogelijkheden kunnen hebben, en confronteren deze
gevolgen met de waarden van organisaties; studenten leren door
groepsopdrachten samen te werken, verantwoordelijkheid te nemen en
afspraken te maken met elkaar en de gastsprekers.
Houding: studenten leren in de opdrachten en hun eindwerkstuk theorieën
over en analyses van maatschappelijke organisaties kritisch te
benaderen; en kennis uit verschillende wetenschappen te combineren in de
analyse van dilemma’s.

Inhoud vak

In dit vak bespreken we dilemma’s waarmee maatschappelijke organisaties
vandaag de dag te maken krijgen op het terrein van het draagvlak, de
financiering, en sturing van maatschappelijke initiatieven. We doen dat
aan de hand van specifieke voorbeelden van maatschappelijke organisaties
(‘cases’).
Maatschappelijke organisaties worden voor dilemma’s geplaatst wanneer
veranderende omstandigheden in de samenleving de missie en strategie van
de organisatie bedreigen. De missie van een organisatie kan door
veranderende omstandigheden aanleiding geven tot bezinning op de
strategie. Op welke fundamentele waarden vallen maatschappelijke
organisaties terug wanneer zij zich voor dergelijke dilemma’s geplaatst
zien? Studenten reflecteren op de waarden van maatschappelijke
organisaties in de verschillende cases. In elke case bespreken we
daarnaast theorieën die het gedrag van de betrokken actoren kunnen
verklaren en aan de hand van deze theorieën de opties die
maatschappelijke organisaties hebben. Tot welke bedoelde en onbedoelde
gevolgen kunnen verschillende keuzes leiden? Wat zijn de te verwachte
kosten en opbrengsten op de korte en lange termijn? Hoe verandert het
gedrag van de betrokken actoren? En hoe dragen deze veranderingen bij
aan de missie van de organisatie?
Door de bezinning op waarden draagt het vak bij aan het doel van de
masteropleiding dat studenten leren verder te kijken dan instrumentele
rationaliteit. Doordat studenten zich in de positie van de organisatie
verplaatsen worden zij zich bewust van de morele en maatschappelijke
verantwoordelijkheid van professionals in de praktijk. Tenslotte
verbindt het vak theorie met de praktijk: beleidsmakers uit de betrokken
organisaties komen naar de VU voor de bespreking van levende cases.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, gastcolleges, werkgroepen.

Toetsvorm

Een paper sluit het vak af.

Literatuur

Bij elke case zijn twee soorten literatuur:
1. Stukken die de concrete aanleiding beschrijven, bijv. een opiniestuk,
een stuk uit de krant, tijdschrift, blog of website;
2. Wetenschappelijke stukken waarin de achtergronden van het dilemma aan
bod komen.

Daarnaast is er algemene literatuur.
• Bekkers, R. & Wiepking, P. (2016). Eight Mechanisms That Drive
Charitable Giving. Forthcoming in: Moody, M. & Breeze, B. (Eds.). The
Routledge Philanthropy Reader. Abingdon: Routledge.
https://renebekkers.files.wordpress.com/2016/02/bekkers_wiepking_16.pdf
• Froelich, K.A. (1999). Diversification of Revenue Strategies: Evolving
Resource Dependence in Nonprofit Organizations. Nonprofit and Voluntary
Sector Quarterly, 28(3): 246-268.
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0899764099283002
• Maier, F., Meyer, M. & Steinbereithner, M. (2016). Nonprofit
Organizations Becoming Business-Like: A Systematic Review. Nonprofit and
Voluntary Sector Quarterly, 45(1) 64–86.
http://nvs.sagepub.com/content/45/1/64.abstract
• Malatesta, D., & Smith, C.R. (2013). Lessons from Resource Dependence
Theory for Contemporary Public and Nonprofit Management. Public
Administration Review, 74 (1): 14–25.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.12181/epdf
• Moore, M.H. (2000). Managing for Value: Organizational Strategy in
For-Profit, Nonprofit, and Governmental Organizations. Nonprofit and
Voluntary Sector Quarterly, 29 (1): 183-204.
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0899764000291S009
• Osborne, S.P., Chew, C. & McLaughlin, K. (2008) The once and future
pioneers? The innovative capacity of voluntary organisations and the
provision of public services: A longitudinal approach, Public Management
Review, 10:1, 51-70. http://dx.doi.org/10.1080/14719030701763187
• Reich, R. (2011). Toward a Political Theory of Philanthropy. In:
Illingworth, P., Pogge, T. & Wenar, L. (Eds.). Giving Well: The Ethics
of Philanthropy.
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199739073.0
• RMO (2009). Stem geven aan verankering: over de legitimiteit van
maatschappelijke dienstverlening. Den Haag: RMO.
http://www.adviesorgaan-rmo.nl/Publicaties/Onderzoeken/Stem_geven_aan_ve
• Sandfort, J. (2008). Using Lessons From Public Affairs to Inform
Strategic Philanthropy. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 37
(3): 537-552. http://nvs.sagepub.com/content/37/3/537.short

Doelgroep

Masterstudenten Bestuurskunde, afstudeerrichting BMO.
Toegang van andere studenten in overleg met de docent.

Algemene informatie

Vakcode S_MMO
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. R.H.F.P. Bekkers
Examinator prof. dr. T.N.M. Schuyt
Docenten prof. dr. T.N.M. Schuyt
prof. dr. R.H.F.P. Bekkers
prof. dr. J. Hoogland
prof. dr. G.J. Buijs

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: