Masterthesis Bestuurskunde

2018-2019

Doel vak

In staat zijn een wetenschappelijk bestuurskundig onderzoek te
ontwerpen, uit te voeren en daarover te rapporteren.

Inhoud vak

De thesis vormt de afsluiting van de masteropleiding. De student maakt
een ontwerp voor een eigen, individueel empirisch onderzoek, voert dit
onderzoek uit en doet verslag van het onderzoek in zijn of haar
masterthesis. Het thema van het onderzoek wordt gekozen uit een ruim
aanbod van thesisgroepen. De thema's sluiten aan bij een van de seminars
uit de masteropleiding, onderdelen en projecten uit het
onderzoeksprogramma van de afdeling en/of specialisaties van docenten
van de afdeling Bestuurskunde.

Onderwijsvorm

Studenten worden ingedeeld in thesiswerkgroepen, waarbij de voorkeur van
studenten zoveel als mogelijk wordt gevolgd. Elke thesisgroep wordt
geleid door een docent die tevens de begeleider van de masterthesis is.
In de eerste fase vindt een reeks van groepsbijeenkomsten plaats die
worden besteed aan de uitwerking van het thema in individuele
probleemstellingen, gezamenlijke literatuurstudie en de ontwikkeling van
de onderzoeksopzet (design, methoden van dataverzameling en -analyse).
Daarna voert elke student zijn of haar eigen onderzoek uit, en worden
tussenproducten en conceptteksten in de thesisgroep en/of individuele
begeleidingsgesprekken besproken.
Voor ambitieuze studenten met een eigen onderzoeksvoorstel dat niet goed
past binnen een van de aangeboden thesisgroepen, bestaat de mogelijkheid
buiten het verband van een thesisgroep een individueel thesistraject te
volgen.

Toetsvorm

Individueel werkstuk

Vereiste voorkennis

Op het moment van de formele start van de thesisgroep (week 1 van
periode 5 voor de voltijdstudenten; week 1 van de 3e periode voor
deeltijdstudenten)
dienen ten minste 24 studiepunten van de masteropleiding te zijn
behaald. NB: de studieresultaten uit de aan de thesisgroep voorafgaande
periode (periode 4 voor voltijdstudenten, periode 2 voor
deeltijdstudenten) zijn bij de start van de thesisgroepen nog niet
bekend, en tellen dus niet mee bij de bepaling of aan de
toelatingsvoorwaarde voor de thesisgroepen is voldaan.

Literatuur

Zie betreffende thesiswerkgroep.

Doelgroep

Masterstudenten Bestuurskunde

Afwijkende intekenprocedure

De communicatie over de werkgroepen en het aangeven van de voorkeuren, start voor de deeltijdstudenten in Oktober/November en voor de voltijdstudenten in Januari. Zorg dus dat je je tijdig inschrijft,want de communicatie gebeurt via Canvas.

Algemene informatie

Vakcode S_MTbk
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. F.E. Six
Examinator dr. ir. F.E. Six
Docenten drs. P.J. de Vries

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.