Openbaar bestuur en kennis

2018-2019

Doel vak

Dit interactieve seminar draait om de vraag: Welke rol speelt kennis in
het openbaar bestuur? Op het eerste gezicht een heldere vraag, maar we
zullen zien dat de antwoorden dat zelden zijn; de wetenschappelijke en
bestuurlijke werkelijkheid zijn complex, en worden steeds complexer. De
vraag zal dan ook vanuit vele verschillende invalshoeken benaderd
worden: wat is kennis eigenlijk, hoe wordt het gevormd en op welke
kennis wordt beleid gebaseerd? Expliciete doelstelling van het vak is
het
bevorderen van kritisch vermogen van de student, en de vorming van eigen
(moreel) oordeel in het algemeen en ten aanzien van de rol van kennis in
het
openbaar bestuur in het bijzonder.

Inhoud vak

Het seminar kan als een kernvak voor Bestuurskundigen worden gezien
omdat het reflecteren op een probleem vanuit verschillende disciplines
daarin centraal staat. Bovendien is er aandacht voor problemen
problematiseren, herdefiniëren en oplossingen zoeken. Besturen is
problemen oplossen, maar wie bepaalt wat het probleem is? Is
bijvoorbeeld de opwarming van de aarde een probleem, en zo ja wie moet
er dan wat aan doen? Complexiteit leren zien is een belangrijke
academische vaardigheid. Doelobsessie moet worden voorkomen;
herdefiniëren van problemen (zoals die van de klimaat crisis) is een
kernvaardigheid voor Bestuurskundigen. In chaotische situaties blijven
nadenken en tot nieuwe inzichten komen. De kritische blik wordt ook naar
binnen gericht. Aan bod komen onder andere welke rol en
verantwoordelijkheid de Bestuurskunde kent ter verbetering van het
bestuur, zowel normatief als feitelijk. Daarvoor is inzicht belangrijk
in de betekenis van ((bestuurs)wetenschappelijke) kennis in de
bestuurlijke werkelijkheid. Bovendien komt de eigen (toekomstige) rol
ter sprake.

Onderwijsvorm

Interactieve hoorcolleges en gastcolleges

Toetsvorm

Werkstuk en bijdrages (o.a. opdrachten) tijdens college-periode.

Literatuur

Literatuur zal via Canvas bekend worden gemaakt.

Doelgroep

Masterstudenten Bestuurskunde

Algemene informatie

Vakcode S_OBK
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. G. de Graaf
Examinator prof. dr. G. de Graaf
Docenten prof. dr. G. de Graaf

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: