Ondernemerschap en innovatie extern

2018-2019

Doel vak

Kennis en en inzicht opdoen betreffende ondernemerschap en innovatie
en de relaties daartussen.

Inhoud vak

In deze cursus wordt kennis gemaakt met de begrippen ondernemerschap en
innovatie via een tweetal blokken:
(1) Innovatie
(2) Ondernemerschap
In het eerste blok staat het onderwerp "Innovatie" centraal. Je maakt
kennis met de verschillende soorten innovatie en de denkwijzen van een
aantal theoretici (bijv. Schumpeter). Je verwerft inzicht in de
processen die een rol spelen van uitvinding naar een (succesvolle)
exploitatie ervan.
In het tweede blok maak je kennis met "Ondernemerschap" als een proces
van het najagen van kansen. Centraal staan onderwerpen, die bij high-
technology ventures en belangrijke rol spelen, zoals financiering,
strategie en markt.

Onderwijsvorm

Colleges. Voor ieder blok zal een gastspreker worden uitgenodigd, die
een aantal van de onderwerpen vanuit zijn/haar perspectief zal
toelichten.

Toetsvorm

Ieder blok wordt afgesloten met deelopdrachten en een afsluitend
tentamen.

Literatuur

Dodgson, M. & Gann, D. (2010) Innovation, a very short introduction.
Oxford: Oxford University Press (isbn: 978-0-19-956890-1)
Oakey, R. (2012) High-technology Entrepreneurship. London: Routledge
(isbn: 978-0-415-59393-9)

Doelgroep

SBI 1 (en SBI2)

Algemene informatie

Vakcode S_OIextern
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. P.C. van der Sijde
Examinator prof. dr. P.C. van der Sijde
Docenten prof. dr. P.C. van der Sijde

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: