Organisatieverandering en -ontwikkeling

2018-2019

Doel vak

Studenten die dit vak hebben afgerond hebben....
- De meest relevante veranderkundige stromingen, theorieën en modellen
binnen het vakgebied Organizational Development and change (ODC) te
benoemen en te doorgronden;
- Sociale wetenschappelijke kennis en inzichten toe te passen op
veranderkundige vraagstukken;
- In groepsverband empirische case data te analyseren en te vertalen
naar veranderkundige vragen die helpen de problematiek van een
organisatie of instelling aan te pakken en hierover te rapporteren;
- Veranderkundige vraagstukken en kwesties in hun specifieke context te
herkennen en te vertalen naar passende interventies;
- Verschillende ‘change leadership’ principes te benoemen en toe te
passen binnen verschillende contexten.

Inhoud vak

Organisation Development & Change (ODC) is het internationale vakgebied
voor mensen die zich willen bekwamen in het inrichten, faciliteren en
uitvoeren van veranderprocessen. Organisatieverandering, reorganisaties,
fusies, en overnames, gaan - al dan niet gepland - vaak samen met
individuele gedragsverandering, verandering van collectieve patronen,
normen, waarden en overtuigingen. Het zijn voor veel bedrijven en
instellingen relevante en vaak ook dagelijks terugkerende processen.
Zoals de naam van het vak en het vakgebied ODC al doet vermoeden gaan we
in dit vak enerzijds in op (verander) management - met aandacht voor
beheers- en sturingsvraagstukken en anderzijds in op
organisatieontwikkeling met aandacht voor intermenselijke relaties.

Alle informatie over het vak vind je op Canvas en op de
persoonlijke site van de vakcoördinator http://www.avannistelrooij.nl.
Daar is ook meer informatie te vinden over het onderwerp en zijn
artikelen en dergelijke te downloaden. Op Canvas verschijnen regelmatig
mededelingen aangaande de beschikbaarheid van slides en dergelijke.
Check dit dus enkele keren per week. Verder plaatsen we mogelijk updates
van deze studiehandleiding op Canvas; we houden bij wanneer er een
wijziging is gemaakt, zodat je precies weet of je informatie nog klopt.

Onderwijsvorm

In dit vak werken we met hoorcolleges en werkcolleges. Wij verwachten
van onze studenten een actieve en kritische inbreng. De werkcolleges
eindigen wanneer er geen vragen meer zijn vanuit de studenten. Ter
voorbereiding van de hoorcolleges is het belangrijk om de opgegeven
literatuur en het boek goed te bestuderen. Nader wordt bekend gemaakt
wanneer je je kunt intekenen voor teams. Het rooster van het vak is te
vinden op Canvas en op rooster.vu.nl.

Toetsvorm

Het eindcijfer voor dit vak is gebaseerd op drie deelcijfers. Er is
ruimte voor compensatie over de verschillende onderdelen heen, onder
voorwaarde dat onderdeel 3 het tentamen voldoende is (>5,5). Dit
onderdeel betreft een open vragen tentamen en heeft betrekking op alle
verplichte literatuur en de in de hoorcolleges behandelde stof. Feedback
op onderdelen 1 (een individuele opdracht) en 2 (een groepsopdracht)
wordt binnen uiterlijk 7 werkdagen via email gedeeld met studenten. Te
laat ingeleverde onderdelen gelden als niet ingeleverd/no show. We
verwachten dat onderdelen 1 en 2 zijn gemaakt volgens de FSW
schrijfwijzer/APA (zie punt 5, “huisregels”) en dus volgens academische
regels voor schrijven.

Vereiste voorkennis

Deelname aan Organization Sciences

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor één van de werkgroepen, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB Je moet in VUnet wel intekenen voor het vak, met de overige bijbehorende vakonderdelen!

Algemene informatie

Vakcode S_OVO
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. A.T.M. van Nistelrooij
Examinator dr. A.T.M. van Nistelrooij
Docenten dr. J.C. Teelken
dr. A.T.M. van Nistelrooij
dr. Y.T.A. Taminiau

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.