Public Management

2018-2019

Doel vak

Na afloop van de cursus hebben de studenten: a) Het vermogen om de
verdiensten van NPM kritisch te evalueren; b) een basisbegrip van de
wetenschappelijke literatuur over publiek management; c) een dieper
inzicht in de complexiteit van openbaar organiseren en managen in
laatmoderne samenlevingen; d) hulpmiddelen om relevante onderzoeksvragen
te ontwikkelen op het gebied van publiek beheer.

Inhoud vak

De cursus Public Management biedt kennis en inzicht in a) de manier
waarop de publieke sector wordt georganiseerd en gestuurd, b) de redenen
voor het invoeren van bedrijfsmatige principes in de publieke sector
instellingen ('new public management'); c) de manieren waarop deze new
public management (NPM) systemen –al dan niet- functioneren en d) de
(onbedoelde-) resultaten van deze systemen in termen van 'publieke
waarde' en maatschappelijke probleemoplossing.

Public Management concentreert zich op de complexiteit van het creëren
van publieke waarde in laatmoderne samenlevingen. De cursus is
georganiseerd rond twee 'verhaallijnen'. Eerst wordt een
macro-benadering gebruikt om de (historische-) context van publieke
organisaties te verscherpen. Wat bedoelen we met publiek belang en
publieke waarde? Waarom is de klassieke, bureaucratische aanpak van
openbaar organiseren vervangen door NPM principes? Welke modellen voor
openbaar bestuur kunnen worden onderscheiden? Hoe beoordelen we
prestaties vanuit het perspectief van publieke waarde? Ten tweede zal
een meso-/ micro benadering worden toegepast, met de nadruk op
uitwerkingen NPM, zoals publiek-privaat samenwerkingen, performance
management en quasi-markten. Hoe worden werkzaamheden georganiseerd?
welke complexiteit op het spel staat en wat kunnen we leren over de
zwakheden en de sterke kanten van de verschillende benaderingen?
De docenten in deze cursus presenteren de ‘state of the art’ van nieuwe
theorie en praktijk(en) op het gebied van publiek management. Daarnaast
stimuleren zij een kritische houding ten opzichte van zich ontwikkelende
praktijken en (bedrijfsmatige-) technieken..

Onderwijsvorm

Hoorcollege (4 uur per week) en zelfstudie. Opdrachten via peer-wise (2
uur per week). Colleges zijn aanbevolen, collegestof maakt deel uit van
tentamen.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en kleine opdrachten (peer-wise)

Literatuur

Ian Greener, Public Management; a Critical Text. Palgrave. 2. edition,
2012. Aanvullende literatuur zal worden verstrekt via Canvas.

Doelgroep

Studenten Bachelor Bestuurs- en organisatiewetenschap, en studenten
minor Bestuurskunde.

Algemene informatie

Vakcode S_PM
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. M.B. Veenswijk
Examinator prof. dr. M.B. Veenswijk
Docenten prof. dr. W.A. Trommel
prof. dr. M.B. Veenswijk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: