Research Seminar

2018-2019

Doel vak

De student kan na afloop van het vak gegeven het eigen
onderzoeksvoorstel en vanuit een bepaald onderzoeksparadigma:
- een onderzoeks- en analyseplan ontwikkelen, en/of
- de belangrijkste onderzoeksvariabelen operationaliseren, meten en
verzamelen, en/of
- verzamelde (secundaire) data analyseren en hierover rapporteren.

Inhoud vak

Het Research Seminar biedt studenten de mogelijkheid om hun kennis en
vaardigheden op het gebied van onderzoeksmethoden verder te ontwikkelen.
Deze kennis en vaardigheden hebben zij nodig voor de uitvoering van hun
afstudeeronderzoek. Gedurende het vak werken studenten aan een portfolio
van opdrachten waarmee ze aantonen dat ze over deze kennis en
vaardigheden beschikken. Het vak is geïntegreerd met de verplichte
mastervakken Communicatie & Identiteit en Veranderdynamiek in periode 1
en 2. In periode 3 zal het Research Seminar parallel lopen aan het
schrijven van het onderzoeksvoorstel, zodat opgedane kennis direct
toegepast kan worden ten behoeve van het afstudeeronderzoek. Studenten
volgen workshops die ze zowel in kwalitatieve en kwantitatieve
onderzoeksmethoden als methodologische reflectie trainen. Er zijn
afwisselend hoorcolleges, practica en werkgroepen.

Onderwerpen van de workshops zijn:
- Kwalitatief interpretatief onderzoek;
- Casestudyonderzoek;
- Survey en experimenteel onderzoek: multivariate analyse, met name
instrumentconstructie, factoranalyse en regressiemodellen.

Het uitgangspunt van de workshops is het afstemmen van het
onderzoeksontwerp, dataverzameling, data-analyse en rapportage op een
gekozen probleemstelling.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges en practica (aanwezigheid in alle
gevallen verplicht).

Toetsvorm

Portfolio-opdrachten, deeltoetsen, practicum- en/of werkgroepopdrachten.

Literatuur

Nnb

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor één van de werkgroepen, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB Je moet in VUnet wel intekenen voor het vak, met de overige bij behorende vak onderdelen!

Aanbevolen voorkennis

De drie verplichte vakken en een keuzevak van de master BCO. Voorkennis
van onderzoeksmethoden op het niveau van pre-master /
bachelor B&O. Bij twijfel wordt van studenten verwacht dat ze de
slidecasts van eerdere cursussen bestuderen.

Algemene informatie

Vakcode S_RSR
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. T.A. van den Broek
Examinator dr. ir. T.A. van den Broek
Docenten dr. ir. T.A. van den Broek

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.