Strategisch organiseren

2018-2019

Doel vak

Studenten die dit vak hebben afgerond hebben kennis van een aantal
specifieke en actuele
aandachtsgebieden op het gebied van strategisch management. Studenten
ontwikkelen een kritische houding ten aanzien van wetenschappelijke
literatuur op het gebied van strategisch organiseren. Ze leren de
praktijk van strategisch organiseren kennen door bekend te raken met
theorieen en praktijkervaringen uit de consultancy.
Studenten leren onderzoeksbevindingen op dit terrein te beoordelen en
daarover
schriftelijk e mondeling te rapporteren.

Inhoud vak

Het ontwikkelen én implementeren van strategie is belangrijk voor
organisaties, zowel in de (semi-) publieke alsook de private sector. In
dit vak wordt er verder ingegaan op deze twee facetten van strategisch
organiseren, vanuit twee invalshoeken: management en consultancy. Hoewel
een manager vaak verantwoordelijk is voor de organisatiestrategie, moet
de strategie
in de praktijk geimplementeerd worden. Het is belangrijk om aandacht
te besteden aan ontwikkeling én implementatie, om zodoende tot een beter
begrip te
komen van wat het abstracte begrip "strategie" in de praktijk kan
betekenen voor organisaties. In dit vak worden actuele thema’s
behandeld die in de recente wetenschappelijke literatuur rond
strategisch management aandacht krijgen. Denk hierbij aan enerzijds
topics zoals innovatie, netwerken, social media en leiderschap (zie
bijv. Gulati et
al., 2012; Wilson et al., 2011); en anderzijds aan consultancy (wat doet
een consultant, en hoe kan het werk van een
consultant kritisch worden bekeken vanuit wetenschappelijke literatuur?
Zie bijv. Sturdy et al., 2006). Wij besteden aandacht aan de kritische
evaluatie van de literatuur op het gebied van
strategisch organiseren. Ook evalueren wij de praktische toepasbaarheid
van onderzoeksuitkomsten, bijvoorbeeld in de context van gastcolleges
verzorgd
door professionals uit de praktijk.

Gulati, R., Puranam, P., & Tushman, M. 2012. Meta-organization design:
rethinking design in interorganizational and community contexts.
Strategic Management Journal, 33: 571-586.
Sturdy, A., Schwarz, M., & Spicer, A. (2006), Guess who’s coming to
dinner? Structures and uses of liminality in strategic management
consultancy. Human relations, 59 (7): 929-960.
Wilson, H., Guinan, P., Parise, S., & Weinberg, B. 2011. What's your
social media strategy? Harvard Business Review, 89(7/8): 23-25.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Van studenten wordt een actieve en kritische inbreng verwacht. Ter
voorbereiding van bijeenkomsten bijeenkomst dienen wetenschappelijke
literatuur en video-colleges voorbereid te worden.

Toetsvorm

Groepsopdrachten en tentamen.

Vereiste voorkennis

Deelname aan het vak Organization Sciences uit periode 1.

Literatuur

Een selectie van wetenschappelijke artikelen, die op Canvas bekend wordt
gemaakt.

Doelgroep

Studenten uit de Masterafstudeerrichtingen BCO "Strategie en
identiteit".

Aanbevolen voorkennis

- Basiskennis van strategisch management
- Basiskennis van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden
binnen organisatiewetenschappen.

Algemene informatie

Vakcode S_SO
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator
Examinator dr. C. Moser
Docenten dr. C. Moser

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep