Scriptieseminar

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

In deze cursus leer je
• Wat een goede probleemstelling is
• Hoe je een goede opzet voor je scriptie maakt
• Het belang van planning, hoofdstukindeling en het maken van een
tijdspad
• Hoe de keuze en aanpak van je onderwerp te relateren aan je ambities
en plannen voor ‘na de bachelor’.
• Kritisch zijn op je (academische) schrijfstijl, grammatica, spelling
• Hoe je handvatten kan vinden om door te gaan als het tegen zit

Inhoud vak

In deze module krijg je informatie over en ondersteuning bij het
opzetten en schrijven van je scriptie. De docent geeft informatie en
begeleiding, daarnaast is het wederzijds feedback geven aan elkaar ook
een wezenlijk onderdeel van de cursus. Informatiespecialist wijsbegeerte
van de UBVU Sebastien Valkenberg geeft specifieke informatie over het
zoeken van literatuur, en wat je na het schrijven verder met je werk kan
doen.

Onderwijsvorm

Werkgroepbijeenkomsten

Toetsvorm

Actieve deelname en schrijven scriptieopzet en eerste hoofdstuk

Literatuur

Zie studiehandleiding

Doelgroep

Ba 3 studenten

Algemene informatie

Vakcode W_BA_SEM
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. A.C.M. Roothaan
Examinator dr. A.C.M. Roothaan
Docenten dr. A.C.M. Roothaan

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: