Kernel Programming

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Gaining a deep understanding of kernel programming and the design of
major OS subsystems.

Inhoud vak

The course will feature a number of hands-on assignments accompanied by
lectures on advanced operating system kernel design and programming
concepts. In each assignment, students will be expected to start with a
minimal kernel implementation and exercise their kernel hacking skills
on one of the major operating subsystems (i.e., memory management,
drivers, etc.). This will involve programming in both C and assembly as
well as directly interfacing with the hardware. The course will also
link lectures and assignments to modern operating system features and
offer insights into state-of-the-art OS research efforts.

Onderwijsvorm

Lectures and practical assignments

Toetsvorm

Weekly examination based on practical assignments and the lectures

Vereiste voorkennis

Operating systems course in the bachelor

Literatuur

Slides and online material

Aanbevolen voorkennis

Knowledge of C and computer organization

Algemene informatie

Vakcode XM_40014
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. K. Razavi
Examinator dr. K. Razavi
Docenten dr. K. Razavi
C. Giuffrida

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: