Philosophy

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Introduction into four main areas of systematic philosophy.

Inhoud vak

In this course we will explore four fundamental subjects within
systematic philosophy:

1. Logic ("laws of reason"),
2. Epistemology ("theory of knowledge"),
3. Metaphysics ("theory of being"),
4. Worldviews ("life orienting narratives").

Each subject will be structured around a key question:

1. What's the origin and nature of the laws of logic?
2. What's knowledge? How to define this concept?
3. Is there an ultimate ground or first cause of reality?
4. Is it possible to rationally compare different worldviews?

Toetsvorm

Multiple choice examination.

Literatuur

All literature for this course will be made available on Canvas in
Course Documents. So there is no need to acquire books or readers.

Doelgroep

Bachelor students from 'VU Faculteit der Exacte Wetenschappen (FEW)'.

Overige informatie

Een meer uitgebreide beschrijving is te vinden op Canvas.

Afwijkende intekenprocedure

Vu-net and Canvas

Algemene informatie

Vakcode X_400433
Studiepunten 3 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. G.J.E. Rutten
Examinator dr. ir. G.J.E. Rutten
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: