Information Retrieval

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

The goal of this course is to learn how search engines and other
information retrieval systems work, to understand their principles and
methods, and to acquire some basic skills in programming important
aspects of such systems.

Inhoud vak

This course covers the core aspects of information retrieval and search
engines, including indexing, Boolean retrieval, the different types of
queries, query execution, the vector space model, web crawling,
networks, link analysis, PageRank, classification, and clustering.

Onderwijsvorm

Lectures and practical sessions

Toetsvorm

Programming assignments and final exam

Vereiste voorkennis

Basic programming skills are expected (in Python). Students without
previous programming experience should reserve additional time in the
weeks before the course start to learn the basics of Python programming
on their own.

Literatuur

"Introduction to Information Retrieval" by Manning, Raghavan and
Schütze. The book can be found online: http://nlp.stanford.edu/IR-book/

Algemene informatie

Vakcode X_400435
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. T. Kuhn MSc
Examinator dr. T. Kuhn MSc
Docenten dr. T. Kuhn MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: