Inleiding modelleren en simuleren

2018-2019

Doel vak

Na afloop van de cursus kan de student:
- uitleggen wat modellen zijn en welke rol modellen spelen in
bestudering van mensen en hun omgeving;
- kenmerken van verschillende type modellen van het fysiologische,
cognitieve en sociale functioneren van de mens (en andere situaties)
beschrijven;
- uitleggen wat het verschil is tussen numerieke en kwantitatieve
modellen;
- beschrijven hoe modellen gemaakt worden en zelf volgens deze methode
eenvoudige modellen maken;
- met behulp van de software tools Excel en L2-Matlab het gedrag van
numerieke modellen bestuderen;
- controleren of het gedrag van modellen overeenkomt met de
verwachtingen, zowel kwalitatief als kwantitatief;
- gestructureerd verslagleggen van het opzetten en uitvoeren van
experimenten met modellen.

Inhoud vak

Dit vak geeft een inleiding op verschillende aspecten van modelleren,
geïllustreerd aan de hand van voorbeelden die aansluiten bij de
inhoudelijke vakken vanuit psychologische, biomedische, en sociale
disciplines.
Enerzijds komen methodische aspecten van modelleren aan bod, zoals het
verzamelen en specificeren van relevante kennis, het definiëren van
ontologieën, het opzetten van simulatie-experimenten, en het valideren
van de gemaakte modellen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan
inhoudelijke aspecten van dynamische modelleermethoden, zoals causale
relaties en causale grafen, executeerbare specificaties, verschillen
tussen kwalitatief en kwantitatief modelleren, en de integratie van
kwalitatief en kwantitatief modelleren.

Al deze aspecten worden toegepast in opdrachten waarin dynamische
modellen moeten worden gebruikt om onderzoeksvragen te beantwoorden of
deze modellen moeten worden aangepast. In de laatste fase van de cursus
wordt de student gevraagd zelf een computationeel dynamisch model te
maken. In de cursus leert de student ook te werken met de Matlab-L2
modelleeromgeving.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, practica en groepsopdrachten.

Toetsvorm

Opdrachten en tentamen.

Literatuur

Online reader.

Doelgroep

1LI

Overige informatie

Voor dit vak is het volgen van de taaltoets een voorwaarde voor het
toekennen van de behaalde studiepunten.

Toelichting Canvas

Use of Canvas is required to participate in this course.

Algemene informatie

Vakcode X_400547
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.C.A. Klein
Examinator dr. M.C.A. Klein
Docenten dr. M.C.A. Klein

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: