Introduction to Business Analytics

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

After completing this course, the student can
1. explain what Business Analytics is and understand its relations to
other scientific disciplines,
2. apply methods from Business Analytics in the software package R,
3. deal with problems from descriptive, predictive, and prescriptive
analytics,
4. assess the outcome of methods from Business Analytics and discuss its
relevance for the underlying problem,
5. read and understand papers in the domain of Business Analytics,
6. present the Business Analytics approach clearly and insightlfully in
practical settings.

Inhoud vak

In this course, students get an understanding of what Business Analytics
is. The course helps you to understand the contents and the objectives
of the Business Analytics curriculum. Moreover, you will learn to see
the connections between the different scientific fields and the skills
that you need. You will develop data literacy, work with relevant
software, and acquire an analytic mindset that will help you in
data-driven decision making.

Onderwijsvorm

Lectures and practical tutorial sessions.

Toetsvorm

Written exam.

Doelgroep

1BA

Overige informatie

Attendance is compulsory.

Algemene informatie

Vakcode X_400619
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. S. Bhulai
Examinator prof. dr. S. Bhulai
Docenten prof. dr. G.M. Koole
prof. dr. S. Bhulai

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Excursie