Introduction to Programming (Java)

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

This course teaches how to use computers to solve problems with
algorithms and structured programming.

Inhoud vak

primitive types, declaration, expression, assignment statement,
iterations, methods, I/O using PrintStream and Scanner, array, class,
object, standard classes String and Math, design of programs, matrix,
using several self made objects in a program, recursion and using a
graphical interface through a pre-programmed package.

Onderwijsvorm

Classes and practical

Toetsvorm

grade for practical work + grade for examination. Both have to be
passed.
If practical and examination are passed with grades P en E,the final
grade F is calculated with the formula F=max(E, (2E+P)/3)

Literatuur

Absolute Java, Walter Savitch, Pearson International Edition, Fifth
International Edition, ISBN: 978-0-273-76479-3

Doelgroep

1BA, 1EOR

Algemene informatie

Vakcode X_400634
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2
Vakniveau 0
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator ir. M.P.H. Huntjens
Examinator ir. M.P.H. Huntjens
Docenten ir. M.P.H. Huntjens

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Practicum*, Hoorcollege

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.