Linear Algebra

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

The goal of the course is to gain a solid understanding of the basic
concepts and algorithms of linear
algebra.
After successful completion of the course, you will understand the basic
concepts and algorithms,
are able to apply algorithms to concrete linear algebra problems, and
can
combine different concepts to proof basic statements.

Inhoud vak

Subjects that will be covered during the course are: linear equations,
matrix algebra, determinants, eigenvalues and eigenvectors, and
orthogonality.

Onderwijsvorm

The course is spread over a period of seven weeks. Each week there will
be two theoretical classes of 90 minutes each and
two exercise classes of 90 minutes each.

Toetsvorm

There is a written exam at the end of the course.

Vereiste voorkennis

None.

Literatuur

Linear Algebra and its Applications, by David C. Lay, Steven R. Lay en
Judi J. McDonald, global edition (fifth edition), Pearson.

Doelgroep

IMM2, LI2, and CS2

Aanbevolen voorkennis

None.

Algemene informatie

Vakcode X_400649
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. R. Hindriks
Examinator dr. R. Hindriks
Docenten dr. R. Hindriks

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: