Project Artificial Intelligence

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Je gaat een slimme (software) trainingsadviseur maken die een wielrenner
adviseert hoe hard en hoe lang hij moet fietsen tijdens zijn trainingen.
Verder leer je in dit vak onderzoek doen, door jouw softwarematige
trainingsadviseur te evalueren via het afnemen van een wetenschappelijk
experiment met proefpersonen.

Inhoud vak

In het vak Project LI, ga je modellerings- en simulatietechnieken uit
het vakgebied Kunstmatige Intelligentie toepassen. Je zult leren hoe je
binnen het domein van de fysieke conditie van wielrenners, specifieke
kennisregels moet specificeren, hoe je modellen ontwikkelt en hoe je
deze in een bepaalde setting toepast. Je gaat ook op zoek naar een goede
conditietest die je kunt gebruiken als voor- en nameting voor jouw
experiment. Uiteindelijk heb je dan een slimme (software)
trainingsadviseur gemaakt en getest.

Onderwijsvorm

hoorcollege, practicum

Je werkt in groepjes van 4 studenten en moet gemiddeld 2 keer, echter
minimaal 1 keer per week, zelf een afspraak met de begeleider van jouw
groepje maken. Tijdens hoorcolleges wordt dieper op de domeinkennis
ingegaan en aangeleerd hoe je wetenschappelijk schrijft. Tijdens de
practica-uren maak je de slimme coach en neem je het meerdaagse
experiment af met de proefpersonen. Aan het einde communiceer je de
resultaten middels een wetenschappelijk eindverslag.

Toetsvorm

tussentijdse opdrachten, eindverslag, eindpresentatie

Literatuur

De literatuur zal worden aangeboden via Canvas

Doelgroep

1LI

Overige informatie

In Project LI ga je de kennis die je hebt opgedaan van het model van de
fysieke conditietraining van een wielrenner, in het vak Modelleren en
Simuleren, toepassen. Verder leer je een wetenschappelijk experiment af
te nemen met proefpersonen. Ook leer je in Project LI een
wetenschappelijk verslag schrijven. Dit is een basale vaardigheid die je
als student LI nodig hebt gedurende al je Bachelor en eventuele
Masterjaren, maar ook in een toekomstige baan. Wetenschappelijk
schrijven betekent dat je jouw onderzoek objectief kunt beschrijven en
alles in je verslag goed specificeert en kwantificeert.

Algemene informatie

Vakcode X_401076
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator C. Gerritsen
Examinator C. Gerritsen
Docenten C. Gerritsen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: