Introduction to Artificial Intelligence

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Na het volgen van dit vak
- heb je inzicht in het domein van de studie Lifestyle Informatics,
- maak je kennis met academische vaardigheden en
- heb je inzicht in de structuur en opbouw van de studie Lifestyle
Informatics.

Inhoud vak

In de hoor- en gastcolleges zal duidelijk gemaakt worden wat Lifestyle
Informatics precies is en welke ideeen en technieken een rol spelen.
Onder begeleiding zul je in een werkgroep gaan werken aan een paar
onderwerpen waarover je een presentatie zult geven. Je gaat je hierbij
verdiepen in die onderwerpen door het zoeken en verwerken van
wetenschappelijke literatuur. De werkgroepen vormen tevens de
mentorgroep, waarin o.a. aandacht geschonken wordt aan academische
vaardigheden, reflectie op het eigen leerproces en studiekeuze.

Onderwijsvorm

hoor-, gastcolleges en werkgroepen

Toetsvorm

Opdrachten, werkgroep presentaties en een wetenschappelijk artikel.

Literatuur

Artikelen die tijdens de hoorcolleges worden uitgedeeld.

Doelgroep

1LI

Algemene informatie

Vakcode X_401089
Studiepunten 3 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. A.C.M. ten Teije
Examinator dr. A.C.M. ten Teije
Docenten dr. A.C.M. ten Teije
prof. dr. F.A.H. van Harmelen
dr. M.C.A. Klein
dr. K.S. Schlobach

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Bijeenkomst, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: