Artificial Intelligence Lab

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Na het succesvol afsluiten van deze cursus is het de student in staat
om:
-Dynamische modellen te ontwikkelen voor slimme applicaties voor het
ondersteunen van mensen.
-Conceptuele modellen te implementeren in een programmeer omgeving en
deze modellen te evalueren en valideren.
-Data te verkrijgen door middel van sensoren en deze data te gebruiken
als input voor een slimme applicatie. Deze applicatie maakt gebruik van
een domein, analyse, support en parameter adaptatie model.
-Technieken voor parameter adaptatie toe te passen.

Inhoud vak

De studenten denken na over een probleem in de maatschappij dat past
binnen het vakgebied van Lifestyle Informatics. Vervolgens zal, in
teams, een slimme applicatie worden ontwikkeld die dit probleem probeer
te verhelpen. De studenten zullen deze applicatie ontwikkelen in
L2-Matlab.
Naast bekende dynamische modellen (uit Integratief Modelleren) leren
studenten een parameter adaptatie model te ontwerpen en te
implementeren. Deze modellen worden in de applicatie gekoppeld aan echte
data die via sensoren wordt verzameld (met behulp van een Arduino).
Uiteindelijk zal de applicatie ook daadwerkelijk ondersteuning kunnen
leveren aan een gebruiker.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, practicum
Dit project wordt gedaan in groepen van 3 of 4 studenten.

Toetsvorm

Practicumopdrachten, eindverslag, eindpresentatie

Vereiste voorkennis

Course Integrative Modelling.

Doelgroep

2LI

Algemene informatie

Vakcode X_401102
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.C.A. Klein
Examinator dr. M.C.A. Klein
Docenten dr. M.C.A. Klein

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: