Taaltoets Nederlands voor studenten exacte wetenschappen

2018-2019

Inhoud vak

Voor meer informatie over de taaltoets zie:

https://vu.nl/nl/opleidingen/praktische-
informatie/regelingen/taaltoets/index.aspx

Het onderwijsbureau deelt de studenten in voor de taaltoets. Deze zal
dan in het persoonlijke rooster op VUnet verschijnen.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten worden door het onderwijsbureau op het vak ingetekend.

Algemene informatie

Vakcode X_TAALTOETS
Studiepunten 0 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.