Geschiedenis van de levenswetenschappen

2019-2020

Doel vak

-Inzicht verkrijgen in de historische wortels van hedendaagse theorieën
en praktijken
-Bewustwording van de belang van maatschappelijke factoren in de
ontwikkeling van de levenswetenschappen
-Leren omgaan met historische vragen en literatuur

Inhoud vak

Behandeld worden enkele belangrijke veranderingen in de
levenswetenschappen van de twee laatste eeuwen: het ontstaan van de
genetica, de evolutietheorie van Darwin in de context van de 19e eeuw,
de moleculaire biologie van 1930 tot 1960, de eugenetische beweging
tussen 1870 en 1960. Deze veranderingen worden besproken tegen de
achtergrond van het ontstaan in de 19e eeuw van disciplines binnen de
moderne universiteiten, van de karakteristieken van wetenschappelijke
ontdekkingen en van de interactie tussen wetenschap en samenleving.

Onderwijsvorm

hoorcollege (14 uren); groepspresentaties (Ongeveer 6-10 uren)

Toetsvorm

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de groepsopdracht (40%) en
het schriftelijke tentamen (60%). Om te slagen moet het eindcijfer
minstens een 6 zijn EN de cijfers voor de onderdelen moeten beide
minstens een 5 zijn.

Literatuur

Artikelen:
John L. Heilbron (ed.), The Oxford Companion to the History of Modern
Science, 2003: Several relevant lemma’s
Peter J. Bowler and Iwan Rhys Morus, Making Modern Science. A Historical
Survey, 2005: Chapters on Genetics and Darwinian Evolution.
G.A. Allen, Life Science in the Twentieth Century, 1975: Chapter on
Molecular Biology
G.A. Allen, "Genetics, eugenics and the medicalization of social
behavior: lessons from the past", Endeavour 23 (1), 1999, 10-19.
D.Paul, "Darwin, social Darwinism and eugenics", Cambridge Collections
Online, 2009.

Doelgroep

Bachelorsstudenten in de levenswetenschappen

Algemene informatie

Vakcode AB_1004
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. F.H. van Lunteren
Examinator prof. dr. F.H. van Lunteren
Docenten prof. dr. F.H. van Lunteren

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: