Massacommunicatie en publieke opinie

2019-2020

Doel vak

De studenten krijgen inzicht in communicatieprocessen en zijn in staat
om communicatieprocessen rondom gezondheidsvraagstukken te
analyseren op basis van begrippen en theorieën uit de
communicatiewetenschappen.

Inhoud vak

In deze cursus leren studenten hoe media de publieke opinie beïnvloeden
(en vice versa). De cursus geeft een overzicht van de belangrijkste
communicatietheorieën en geeft inzicht in de macht en/of invloed van
media. De student gaat kritisch kijken naar vragen als: Welke media zijn
er? Wat maakt dat informatie nieuwswaarde heeft? En hoe wordt er
gecommuniceerd over gezondheidsvraagstukken? En waarom juist op die
manier? Tevens komen onderzoeksmethoden als inhoudsanalyse en 'discourse
analysis' aan bod. Deze theorie en methoden staan in het teken
van de centrale groepsopdracht waarin studenten in kleine groepjes
media uitingen over een gezondheidsvraagstuk analyseren. Dit onderwerp
is afhankelijk van wat er op het moment speelt in de media. Zo ging het
vorige jaren over beeldvorming naar aanleiding van berichtgeving over de
Mexicaanse griep en Q-koorts. Belangrijke vragen in die opdracht zijn:
Welke publieken kun je onderscheiden? Welk publiek gebruikt welke media?
Hoe wordt er gecommuniceerd over deze ziekten en wat is het effect
hiervan op het publiek?

Onderwijsvorm

Het betreft een voltijdscursus (40 uur/week), waarbij de contactmomenten
bestaan uit hoorcolleges (18 uur in totaal) en werkcolleges (8 uur in
totaal).

Gedurende de cursus werken de studenten aan een groepsopdracht. Deze
groepsopdracht wordt besproken tijdens de werkcolleges, maar wordt
uitgevoerd in zelfstudie tijd. Deze zelfstudietijd bedraagt in totaal
136 uur.

Toetsvorm

Tentamen 75%, groepsopdracht 25%

Vereiste voorkennis

Voor deelname aan de cursus wordt verondersteld dat de studenten
beschikken over basiskennis over 1) kwalitatief onderzoek en over 2)
gezondheid, zorg en ziekte.

1) Basiskennis kwalitatief onderzoek
Studenten Gezondheidswetenschappen hebben deze kennis gehad tijdens de
vakken Kwalitatief onderzoek I, II, III. Studenten van andere
faculteiten die weinig kennis hebben over kwalitatief onderzoek wordt
sterk aangeraden voor de minor de literatuur te lezen in het mapje
"Basiskennis kwalitatief onderzoek"

2) Basiskennis gezondheid, zorg en ziekte
Voor studenten zonder medische of gezondheidskundige achtergrond wordt
sterk aangeraden uit het volgende boek de volgende hoofdstukken te
lezen.
Boek: Mackenbach en van der Maas. Volksgezondheid en gezondheidszorg
(2008). Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg
Deel 1 Hoofdstuk 2 p39-107
Deel 2 Hoofdstuk 4 en 5 p189-269

Verder wordt van de studenten verwacht dat ze zelfstandig kunnen werken,
met behulp van wetenschappelijke databases, relevante literatuur kunnen
vinden en op basis van wetenschappelijke literatuur informatie kunnen
destilleren en gebruiken ter onderbouwing van hun eigen product. Tevens
wordt verwacht dat ze in staat zijn om wetenschappelijk te kunnen
argumenteren, rapporteren en presenteren.

Literatuur

Verplichte literatuur:
De literatuur wordt per college online op Canvas gezet. De literatuur
zal bestaan uit een aantal wetenschappelijke artikelen en
boekhoofdstukken.

Doelgroep

Cursus in de minor 'Communicatie over Gezondheid'

Overige informatie

Meerdere gastdocenten

Algemene informatie

Vakcode AB_1028
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. M.G. van der Meij
Examinator dr. ir. M.G. van der Meij
Docenten prof. dr. C.J. Hamelink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: