Marketingtechnieken en Social Marketing

2019-2020

Doel vak

De student:
• heeft kennis van de theorie, definities en belangrijkste principes
van marketing en social marketing en kan deze beschrijven.
• kan de factoren die consumentengedrag beïnvloeden beschrijven en
uitleggen.
• heeft kennis van de verschillende manieren en theorieën van
marketingcommunicatie en kan uitleggen hoe verschillende strategieën
binnen marketingcommunicatie het gedrag kan beïnvloeden.
• is in staat om de rol, mogelijkheden en voorbeelden van Multimedia
gebruik bij social marketing uit te leggen.
• is in staat om een social marketing plan te ontwerpen, te evalueren
en te 'verkopen'.

Inhoud vak

In deze cursus leren studenten basisprincipes van marketing en hoe deze
principes kunnen worden toegepast in communicatie over gezondheid, zorg
en ziekte. Hoe overtuig je een doelgroep om comfort en vrije tijd in te
leveren, groepsdruk te weerstaan, gewoonten af te leren en aan te
leren, om gezond gedrag te bevorderen. De student zal zich verdiepen in
menselijk gedrag in groepen om een maatschappelijk gezondheidsprobleem
op te lossen door middel van een sociaal marketingplan. Ook de rol van
multimedia hierbij zal worden besproken. Daarnaast zullen studenten
kennis en begrip krijgen van diverse soorten onderzoek ten behoeve van
de marketingcommunicatiefunctie en leren
schakelen tussen theorie, praktijk en onderzoek ten behoeve van de
marketing op het gebied van gezondheid.
Naast colleges is er een centrale groepsopdracht in de vorm van het
maken van een social marketingplan. Deze opdracht wordt in groepen van
3-4 studenten uitgevoerd en daarbij passen studenten één van de geleerde
methoden toe op een recent onderwerp in de publieke discussie.

Onderwijsvorm

De cursus wordt gewaardeerd met 6 ECTs en loopt van 6 t/m 31 Januari.
Het is een voltijdse cursus. Dit betekent dat 42 uur per week
nodig zijn om de doelen van deze cursus te kunnen nastreven. Regelmatig
aanwezigheid gedurende de weken van de cursus is verplicht.
De cursus bestaat uit 11 hoorcolleges (h), 3 werkcolleges (w) en een
practicumopdracht incl peer review (prac) waarover ook presentaties
(pres) zullen worden gehouden.

Toetsvorm

Een individueel schriftelijk tentamen (T) dat voor 60% bijdraagt aan het
eindcijfer van de cursus, een groepsopdracht (V)) (maken van een social
marketing plan) die voor 35% bijdraagt en een presentatie (Pres) die
voor 5% bijdraagt.
De cursus is volbracht indien voor alle drie de onderdelen een 5,5 of
hoger wordt gescoord en de student aanwezig was bij de Peer-Review
sessie.

Literatuur

French, J., Blair-Stevens, C., McVey, D., & Merritt, R. (2017). Social
marketing and public health: Theory and practice. Oxford University
Press (let op: we gebruiken de tweede editie uit 2017)
Daarnaast zal verplichte aanvullende literatuur op Canvas worden gezet.

Doelgroep

Studenten Communicatie- & Informatiewetenschappen, Taalwetenschap,
Communicatiewetenschap, Gezondheidswetenschappen, Gezondheid en leven,
Bewegingswetenschappen, Geneeskunde, Economie, Bedrijfskunde,
Psychologie of Rechten

Overige informatie

Gastdocenten:
o.a
Prof dr P. Kerkhof (Faculteit Sociale Wetenschappen, afdeling
Communicatiewetenschap)
Voor deelname aan de cursus wordt verondersteld dat de studenten
beschikken over basiskennis over 1) kwalitatief onderzoek en over 2)
gezondheid, zorg en ziekte.
Voor de studenten die hier niet over beschikken zal extra literatuur op
Canvas worden gezet.

Afwijkende intekenprocedure

Registratie voor de cursus via VU-net. Registratie voor de opdracht in subgroepen via Canvas.

Aanbevolen voorkennis

Voor deelname aan de cursus wordt verondersteld dat de studenten
beschikken over basiskennis over 1) kwalitatief onderzoek en over 2)
gezondheid, zorg en ziekte.
Voor de studenten die hier niet over beschikken zal extra literatuur op
Canvas worden gezet.

Algemene informatie

Vakcode AB_1031
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. C.M. Renders
Examinator dr. C.M. Renders
Docenten dr. C.M. Renders
prof. dr. I.H.M. Steenhuis

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: