The Adaptive Brain

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Gain insight into molecular and cellular neurobiology, with a focus on
adaptive mechanisms in the brain.
Practice molecular and cellular biological laboratory skills.

Inhoud vak

Molecular signal transduction, synaptic plasticity, early brain
development, construction of neural circuits, modification of brain
circuits as a result of experience, repair and regeneration in the
nervous system.

Onderwijsvorm

Lectures (16 hours), laboratory practical (16 hours), journal clubs (12
hours), student presentations (4 hours).

The focus of this course is on scientific experiments: a laboratoy
practical on molecular biological techniques and journals clubs in which
scientific papers are discussed.

Toetsvorm

Exam (Multiple Choice) (60%);
student presentation laboratory practical (20%),
journal club presentation (20%)
each at least grade 5.5

Vereiste voorkennis

Understanding in cell biology, neuronal communication and neuro-anatomy.
This course is suitable for third year BSc students in the life
sciences. Students Biomedical Science or Health and Life science track
Biomedical Science or Clinical Science can register directly. Students
from other studies or
other universities please send a brief CV with grade list to Ruud Toonen
(r.f.g.toonen@vu.nl). Admission will be decided based on previous
education and achieved grades.

Literatuur

Neuroscience, Purves, Sinauer Associates Inc., U.S., 5th Revised
edition, ISBN: 9780878936953

Doelgroep

Course in the track ‘Neurosciences’ in the minor ‘Biomolecular Sciences
and Neurosciences’.

Overige informatie

The track ‘Neurosciences’ is an excellent preparation for the Master
Neurosciences.

Aanbevolen voorkennis

Understanding in cell biology, neuronal communication and neuro-anatomy

Algemene informatie

Vakcode AB_1050
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. R.F.G. Toonen
Examinator dr. R.F.G. Toonen
Docenten dr. R.F.G. Toonen
prof. dr. S. Spijker
dr. R.E. van Kesteren
prof. dr. A.B. Smit
dr. J.R.T. van Weering

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Practicum*, Hoorcollege, Werkgroep*, Computerpracticum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.