Global Change

2019-2020

Doel vak

Het verkrijgen van inzicht in (de oorzaken van) veranderingen in het
aardse klimaat op tijdschalen variërend van geologisch tot toekomstig.

Inhoud vak

De cursus begint met een inleidend college over wat er onder Global
Change verstaan wordt, en waarom we veranderingen op tijdschalen van
geologisch tot dagelijks moeten bestuderen om een beter begrip van ons
klimaatsysteem te krijgen en om toekomstige projecties te kunnen maken.
Je leert over de grootschalige atmosferische circulatie en het
broeikaseffect, en over de algemene processen die ons weer en klimaat
bepalen. We gaan uitvoerig in op de rol van de oceanen in het
klimaatsysteem, en hoe astronomische factoren o.a. de ijstijden hebben
gecreëerd. Daarnaast leer je op wat voor manieren de mens het klimaat
beïnvloedt, en wat dit voor ons toekomstig klimaat kan betekenen.
Hierbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de mogelijke gevolgen van
klimaatverandering en leer je welke mogelijke manieren er zijn om
hiermee om te gaan (adaptatie) en deze te beperken (mitigatie). Na 10
colleges gaan de studenten Aardwetenschappen verder met het herkennen
van fossielen (zowel tijdens hoorcolleges als tijdens practica) en leren
ze die kennis te gebruiken om de veranderingen in de leefomgeving van
die fossielen beter te begrijpen. De studenten Aarde en Economie zullen
het eerste college over fossielen bijwonen maar gaan in de laatste 4
colleges dieper in op de economische en aardwetenschappelijke aspecten
van adaptatie en mitigatie.

Onderwijsvorm

15 hoorcolleges (30 uur), 3 of 4 practica (6 of 8 uur), en zelfstudie

Toetsvorm

Afsluitend schriftelijk tentamen.

Literatuur

1) Syllabus (wordt via Canvas verstrekt)
2) Voor studenten Aardwetenschappen: Clare Milson & Sue Rigby, Fossils
at a Glance. 2nd edition, 2010.
3) Overige literatuur wordt verstrekt via Canvas.

Doelgroep

Bachelor studenten Aardwetenschappen of Aarde en Economie, danwel
studenten met interesse in klimaatverandering, zowel van het verre
verleden als van de toekomst.

Overige informatie

Deze cursus sluit aan op de cursus Systeem Aarde (AB_450067).Systeem
Aarde (AB_450067)

Aanbevolen voorkennis

Systeem Aarde (AB_450067)

Algemene informatie

Vakcode AB_1062
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. G.R. van der Werf
Examinator prof. dr. G.R. van der Werf
Docenten prof. dr. G.R. van der Werf
dr. E. Ufkes

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: