GIS en digitale ruimtelijke data

2019-2020

Doel vak

Het hoofddoel van deze cursus is om de basiskennis en ook de eerste
praktijk ervaring op het gebied van geografische informatie systemen
(GIS) en digitale ruimtelijke data op te doen. Dit omvat het kunnen
inwinnen, integreren, analyseren en visualiseren van digitale
geografische data voor zowel wetenschappelijke als toegepaste
onderzoeksdoeleinden.

Inhoud vak

De cursus bevat de volgende elementen:
- Basisvaardigheden voor het gebruik van GIS, met een focus op
eenvoudige ruimtelijke analyses, (afstandsanalyses, buffers, selecties,
herclassificaties, overlay).
technieken, map-algebra, geostatistiek en interpolatie.
- Basiskennis van GIS en digitale ruimtelijke data: vector en raster
datamodellen, kaartprojecties, meetschalen, meta-data en data kwaliteit.
- Data acquisitie en verwerking van primaire databronnen (GPS metingen,
remote sensing) en secundaire bronnen (bestaande kaarten, analoge
kaarten).
- Cartografische productie van achtergrond- en thematische kaarten,
cartografische variabelen, essentiële kaartelementen.
- Het toepassen van eenvoudige ruimtelijke analyses, zoals
afstandsanalyses, buffers, selecties, herclassificaties, overlay
technieken, map-algebra, geostatistiek en interpolatie.
- Voorbeelden van GIS en ruimtelijke analyse toepassingen in de
wetenschap en praktijk.

Onderwijsvorm

12 uur hoorcollege, 36 uur computeroefeningen, 4 uur examen, 30 uur
zelfstudie

Toetsvorm

Combinatie van practicumopdrachten (20%) en een examen (80%). Het examen
zal zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden toetsen.

Literatuur

De cursus maakt gebruik van verschillende online en offline bronnen die
via Canvas beschikbaar worden gesteld

Doelgroep

Bachelor studenten Aardwetenschappen, en bachelor studenten Aarde &
Economie

Overige informatie

Alle studenten kunnen de GIS-software zelf op hun eigen laptop of
computer installeren, dus de opdrachten kunnen zowel op de universiteit
als thuis / zelfstandig) gemaakt worden.

Algemene informatie

Vakcode AB_1076
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. J. van Vliet
Examinator dr. ir. J. van Vliet
Docenten dr. ir. J. van Vliet

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: