Veldpracticum geologie en geochemie

2019-2020

Doel vak

Eerste kennismaking in het veld met de anatomie van een orogeen. Het
trainen van bekende en aanleren van nieuwe veld-geologische technieken.
Het bijhouden van een goed geologisch veldboek. Het in korte tijd
samenstellen van een presentatie en het presenteren van een samenvatting
van de afgelopen velddag.

Inhoud vak

De student zal in het veld kennismaken met de anatomie en de
ontstaansprocessen van de Betische Cordilleren in Zuid-Spanje. We zullen
met name aandacht besteden aan de samenhang tussen tektoniek,
sedimentatie, metamorfose en magmatische processen tijdens het ontstaan
van botsingsgebergten. Een deel van de tijd zal besteed worden aan
oefeningen in het veld, waarbij al bekende veldtechnieken opnieuw
getraind worden, nieuwe veldtechnieken worden aangeleerd en kennis
gemaakt wordt met de kristallijne gesteenten in het veld. De geleerde
technieken zullen toegepast worden in het tweedejaars Veldproject
Geologie & Geochemie en bij de Bachelorafsluiting.

Onderwijsvorm

Veldpracticum: deel excursie, deels opdrachten uit te voeren in het
veld. Documentatie in een veldboek en korte mondelinge presentaties
binnen de groep. Contacturen: Inleidende colleges in Sorbas op
verschillende momenten tijdens de excursie (6x), 8 hele en 2 halve
velddagen met iedere avond presentaties door de studenten (ongeveer 1
uur).

Toetsvorm

Presentatie (20%), werkhouding tijdens het veldpracticum (20%) en
veldboek (60%). Het veldboek wordt getoetst in de vorm van een
tentamen dat ter plaatse wordt afgenomen.

Vereiste voorkennis

Sedimentaire Systemen in Ruimte en Tijd (AB_1073), Structurele Geologie
B (AB_1080) en Mineralogie en Petrologie (AB_1081).

Literatuur

Brouwer, Kaandorp, Schellart, en Vroon (2020) Handleiding Veldpracticum
Geologie & Geochemie 2020. Deze dient kort voor aanvang van het
Veldpracticum door de student aangeschaft te worden (tegen drukkkosten).

Doelgroep

Tweedejaars studenten BSc Aardwetenschappen die hebben gekozen voor de
richting Geologie en Geochemie.

Overige informatie

Deze cursus maakt integraal onderdeel uit van het programma Geologie &
Geochemie van de BSc Aardwetenschappen (jaar 2); de cursussen
Sedimentaire Systemen in Ruimte en Tijd (AB_1073), Structurele Geologie
B (AB_1080) en Mineralogie en Petrologie (AB_1081) dienen voor deelname
gevolgd te zijn. Direct aansluitend wordt het Veldproject Geologie &
Geochemie
(AB_1083) gedaan.

De eigen bijdrage voor de 12 daagse excursie is (op
grond van ervaring uit het verleden) bij benadering 325,- euro per
student. De heen- en terugreis naar Spanje worden bij het veldproject
verrekend. De subsidie en eigen bijdrage aan de reis- en verblijfskosten
voor het
veldpracticum kunnen worden verrekend met die voor het Veldproject
Geologie &
Geochemie (AB_1083).
De excursiegids (~150 blz, ringgebonden en gekaft) moet aangeschaft
worden voor vertrek (tegen drukkosten) en kost 17-20 euro.

Docenten (onder voorbehoud):
dr. F.M. Brouwer
dr. R.J.G. Kaandorp
dr. W.P. Schellart
dr. P.Z. Vroon

Afwijkende intekenprocedure

Studenten kunnen zich pas intekenen nadat zij het Verslag Veldproject Aardwetenschappen (1e jaars) succesvol hebben afgesloten.

Algemene informatie

Vakcode AB_1082
Studiepunten 3 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. F.M. Brouwer
Examinator dr. F.M. Brouwer
Docenten dr. F.M. Brouwer
dr. P.Z. Vroon
dr. R.J.G. Kaandorp
prof. dr. W.P. Schellart

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Excursie, Veldwerk