Introduction to Biogeosciences

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

To understand the interaction between biosphere and geosphere.
Overall goal:
To gain experience in presenting in oral and written form. To give and
receive criticism.

Inhoud vak

The five big extinctions.
Is the Anthropocene a new geologic period?
Extraterrestrial life, yes or no?
The role of extremophiles in Earth History.
Theory of Evolution, Darwin and followers.
Gaia.

Onderwijsvorm

In a series of presentations by teachers in biology and geology
important events in Earth history for the developments of life will be
given.

In addition, the participants will choose subjects for oral and written
presentation.

Literature study.

Toetsvorm

Participation (min. 70% present), oral and written presentation of the
chosen subject.

Vereiste voorkennis

Basic knowledge in geology and biology

Literatuur

Ppt slides from the presentations, literature provided by the teachers
and chosen by the students

Doelgroep

Bachelor students in Earth Sciences, Earth and Economy
Future Planet Studies UvA, AUC

Afwijkende intekenprocedure

Via VUnet

Algemene informatie

Vakcode AB_1094
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. G.M. Ganssen
Examinator dr. G.M. Ganssen
Docenten dr. G.M. Ganssen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: