Geomorfologie B

2019-2020

Doel vak

Het verwerven van kennis en inzicht met betrekking tot verwering, erosie
en andere landschapsvormende processen. In Geomorfologie B ligt de
nadruk op Fluviatiele-, Glaciale- en Periglaciale Milieu’s. Het vak
bereidt voor op het tweedejaarsveldwerk Jura voor Aardwetenschappers.

Inhoud vak

Landschappen zijn een resultaat van de interactie tussen opbouw en
samenstelling van de ondergrond, tektoniek, exogene processen
gerelateerd aan klimaat (incl. bodemvorming), en recentelijk ook de
mens. In dit vak wordt ingegaan op een aantal belangrijke
landschapstypen en landschapsvormende processen, te weten de rivier
landschappen, glaciale- en periglaciale milieus, en kust landschappen.
De cursus bestaat uit hoorcolleges en practica. Tijdens de practica
wordt geoefend met het maken van morfologische kaarten en
interpretaties.

Onderwijsvorm

6 x 2,5 uur Hoor-en werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijke tentamen (50%) en practicumopdrachten (50%)

Vereiste voorkennis

Systeem Aarde, Geomorfologie A

Literatuur

Huggett, R.J., 4nd ed. Fundamentals of Geomorphology

Doelgroep

Tweedejaars studenten aardwetenschappen, richting Aardoppervlak

Overige informatie

Deze cursus bereidt voor op de Geomorfologie excursie door Frankrijk
(Ab_1078 Veldpracticum Aardoppervlak) en het veldwerk in de Jura

Aanbevolen voorkennis

Kwartairgeologie

Algemene informatie

Vakcode AB_1117
Studiepunten 3 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. R.T. van Balen
Examinator prof. dr. R.T. van Balen
Docenten prof. dr. R.T. van Balen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: