Sedimentaire systemen

2019-2020

Doel vak

Voortbouwend op de eerstejaars studieonderdelen gaat het om
schaalvergroting in ruimte en tijd. Ontwikkelen van integratievermogen
staat centraal. De cursus verbindt de kennis van individuele
sedimentaire milieus en sedimenttypes tot grootschalige ruimtelijke
patronen en combineert deze met de principes van stratigrafie tot
complexe reconstructies in ruimte en tijd. De nadruk in deze cursus ligt
op sedimentologie van carbonaatsystemen.

Inhoud vak

Analyse van sedimentaire systemen in de ruimte op een schaal van bekkens
of gehele carbonaat-platformsystemen. Daarnaast wordt een overzicht van
de ontwikkeling van sedimentaire systemen in de tijd behandeld met als
leidraad het actualiteitsprincipe en zijn beperkingen. Gedetailleerde
faciesanalyse en literatuurstudie vormen de belangrijkste basis voor de
schaalvergroting in de ruimte.

Onderwijsvorm

6 x 2 uur hoorcolleges en 5 x 3 uur slijpplaatjespracticum (inclusief
inleidend college).

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen. Cijferopbouw: Theorie tentamen 70%) en
slijpplaatjespracticum toets (30%). Het theorie tentamen en
slijpplaatjespracticum toets moeten beide met minimaal een 5.0 worden
afgesloten. (Deel)cijfers lager dan een 5.0 kunnen niet gecompenseerd
worden.

Vereiste voorkennis

AB_450069 Sedimentologie en Stratigrafie

Literatuur

College handouts
Aanbevolen literatuur:
a). Nichols, G. (2009). Sedimentology and Stratigraphy, 2nd Edition.
ISBN: 978-1-4051-3592-4. Paperback, 432 p., Wiley-Blackwell
b). James, N.P. & Jones B. (2016). Origin of Carbonate Sedimentary
Rocks. ISBN: 978-1-118-65273-2. Paperback, 464 p., Wiley & Sons.

Doelgroep

2e-jaars Bachelor Aardwetenschappen

Overige informatie

De slijpplaatjes practica dienen allen volledig gevolgd te worden.
Bij het ter perse gaan van de studiegids, is nog niet bekend wie de
theoriecolleges gaat verzorgen. Derhalve kan de inhoud, (verplichte)
literatuur en roostering van het vak nog enigzins gaan veranderen.

Algemene informatie

Vakcode AB_1120
Studiepunten 3 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. E. Ufkes
Examinator dr. E. Ufkes
Docenten dr. E. Ufkes

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: