Humane anatomie en fysiologie

2019-2020

Doel vak

Doel van deze cursus is het verkrijgen van basiskennis op het gebied de
anatomie (bouw) en fysiologie (functie) van verschillende orgaansystemen
van de mens die een rol spelen bij ziekten die o.a. ontstaan door de
westerse leefstijl (o.a. overgewicht, suikerziekte, aderverkalking,
weinig bewegen etc.). Het musculoskeletale systeem, het cardiovasculaire
systeem en het respiratoire systeem staan centraal in deze cursus.

Na afloop van de cursus is de student in staat om:
• de bovengenoemde orgaansystemen van het menselijk lichaam te
herkennen.
• de basis van de anatomische nomenclatuur te begrijpen en te gebruiken.
• de anatomie en fysiologie van deze orgaansystemen van het menselijk
lichaam te benoemen en de werkingsmechanismen te omschrijven.
• de relatie te leggen tussen pathofysiologische problemen/anatomische
afwijkingen en aspecten van leefstijl (voeding, bewegen, roken) en het
daarbij gepaarde (dis)functioneren in het dagelijks leven en de
volksgezondheid.
.

Inhoud vak

Een gezonde leefstijl met regelmatige lichamelijke activiteit bevordert
de kwaliteit van leven en kent verschillende gezondheidsvoordelen. Het
musculoskeletale-, het cardiovasculaire- en het respiratoire systeem
spelen hierbij een essentiële rol. Tijdens de cursus wordt de student
vertrouwd gemaakt met de anatomische- en fysiologische terminologie
zoals die in de dagelijkse omgang in de medische (behandel en onderzoek)
wereld gebruikt wordt. De anatomie practica vinden plaats in de
“snijzaal” en worden gebruikt om aan de hand van humane preparaten de
bouw en topografie van diverse onderdelen (op orgaan- en weefsel niveau)
van het lichaam te bestuderen. De fysiologiepractica hebben tot doel de
student inzicht te geven in welke non-invasieve technieken hij/zij dient
te gebruiken bij het onderzoek naar fysiologische processen bij de mens.
Tenslotte wordt in werkgroepverband aan de hand van casuïstiek
uitgezocht welke (patho)fysiologische processen ten grondslag liggen aan
het functioneren of disfunctioneren van het menselijk lichaam.

Klachten bij (evt. geringe) inspanning bij het dagelijks bewegen hebben
een belangrijk aandeel binnen de gezondheidszorg. Deze klachten kunnen
ontstaan door erfelijke componenten, maar ook door de westerse
leefstijl. In de cursus wordt behandeld welke processen bij inspanning
een rol kunnen spelen. Hiervoor is het belangrijk om basale kennis en
inzicht te krijgen omtrent de anatomie en fysiologie van de
verschillende spieren in het lichaam bij zowel gezonde mensen alsook bij
patiënten. Ook zal de rol van het cardiovasculaire- en respiratoire
systeem van zowel gezonde als zieke mensen behandeld worden. Aandacht
zal er besteed worden aan de anatomie van het hart en bloedvaten en hoe
ze ontstaan zijn, hoe het hart werkt, hoe de circulatie tot stand komt
en hoe de regulatie van deze systemen geschiedt. In de cursus wordt ook
de bouw van de ademhalingsorganen behandeld, hoe de ademhaling
geschiedt, de betekenis hiervan voor de zuurstofvoorziening en hoe het
aeroob uithoudingsvermogen hierop van invloed is.

Als rode draad fungeert een fictieve familie die laat zien wat de
invloed van leefstijl op al deze processen is en welke grote
ziektebeelden onze Nederlandse samenleving momenteel voor staat en in de
toekomst voor zal komen te staan.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit hoorcolleges, werkgroepen/colleges en practica.
Bijwonen van de werkgroepen/colleges en practica is verplicht.
57 contacturen: 33 uur hoorcolleges, 12 uur werkgroepen/colleges, 6 uur
snijzaal practica en 8 uur fysiologie practica.
100 zelfstudie-uren.

Toetsvorm

Toetsing geschiedt aan de hand van het voldaan hebben van de practica-
en werkgroep opdrachten, de ingangstoetsen van de werkgroepen (20%) en
een schriftelijk tentamen bestaande uit minimaal 50 meerkeuze vragen
(80%).

Literatuur

Verplichte literatuur:
- Martini, Nath & Bartolomew: Fundamentals of Anatomy and Physiology
10de druk (2015) of 11de druk (2017). Pearson - Benjamin Cummings; ISBN
nr: 978-1-292-05721-1 en 978-1-292-22986-7
- Practicumhandleidingen van de cursus

Aangeraden literatuur:
- een anatomische atlas met Nederlands-Latijnse nomenclatuur,
bijvoorbeeld Prometheus Anatomische Atlas, Netter’s Atlas der Anatomie,
of Sobotta’s Anatomische Atlas.
- Silverthorn: Human Physiology: An Integrated Approach, 7de druk.
Pearson - Benjamin Cummings; ISBN nr: 978-0-133-98340-1

Doelgroep

Bachelor (1e jaar) studenten Gezondheidswetenschappen

Afwijkende intekenprocedure

De cursus is in principe alleen toegankelijk voor Bachelor (1e jaar) studenten Gezondheidswetenschappen. Studenten van andere studierichtingen dienen bij de cursus coördinator te informeren of er nog plaats is in de cursus voordat men zich intekent. Voor de cursus, het tentamen en eventuele deeltentamens dien je jezelf in te tekenen via VUnet. De faculteit tekent je daarna in voor de overige onderwijsvormen.

Aanbevolen voorkennis

Er wordt aangenomen dat studenten beschikken over basiskennis Biologie
volgens de eindtermen van het VWO examen Biologie. Studenten die geen
eindexamen Biologie hebben gedaan worden geadviseerd de bijscholing
Biologie te volgen.

Algemene informatie

Vakcode AB_1125
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. P. Koolwijk
Examinator dr. P. Koolwijk
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum*, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.