Humane levenscyclus II

2019-2020

Doel vak

Aan het eind van de cursus is de student in staat om:

1. De normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen en adolescenten te
beschrijven en te relateren aan gezondheid en externe factoren die
hiermee samenhangen.
2. De ontwikkeling, bouw en functie van de voortplantingsorganen bij de
mens te beschrijven, te herkennen en te duiden.
3. De epidemiologie en onderliggende moleculaire en cellulaire
mechanismen van de meest voorkomende ouderdomsaandoeningen - zoals hart-
en vaatziekten, kanker, atherosclerose, type 2 diabetes mellitus en
dementie - te beschrijven.
4. Ontwikkelingen in de samenstelling van de Nederlandse bevolking
kennen en kunnen verklaren en de maatschappelijke gevolgen van
veroudering kunnen bediscussiëren.
5. Wetenschappelijke literatuur te zoeken, te selecteren, kritisch te
lezen en te interpreteren.
6. Op basis van wetenschappelijke literatuur een wetenschappelijke
inleiding in het Engels te schrijven, inclusief een correct
geformuleerde onderzoeksvraag met bijpassende hypothese en
onderzoeksopzet.

Inhoud vak

Tijdens de cursus Humane levenscyclus 2 wordt de ontwikkeling en
gezondheid van de mens gedurende de gehele levensloop behandeld. Grofweg
bestaat de cursus uit drie thema’s, namelijk opgroeien in
(on)gezondheid, ouder worden en ouderdomsziekten. Daarnaast zal er
aandacht worden besteed aan specifieke academische vaardigheden, zoals
het zoeken, selecteren en adequaat gebruiken van wetenschappelijke
literatuur, het kritisch lezen en interpreteren van wetenschappelijke
literatuur en het schrijven van een wetenschappelijke inleiding in het
Engels.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (26 uur)
werkgroepen (20 uur)
anatomie practicum (4 uur)
eLearning (4 uur)
zelfstudie (114 uur)

Presentie bij de hoorcolleges en het maken van de eLearning is
facultatief maar wordt sterk aangeraden. Presentie bij de werkgroepen en
het practicum is verplicht, maar van de werkgroepen mag er één gemist
worden zonder verdere consequenties. Wanneer je bij een verplichte
onderwijsbijeenkomst aankomt zonder de voorbereiding gedaan te hebben
zoals deze op Canvas aangegeven staat, kan je als afwezig worden
genoteerd.

Toetsvorm

• Tentamen:
 Vragen: een combinatie van gesloten en open vragen
 Afname: digitaal

• Weging toetsonderdelen:
 Tentamen: 70%
 Schrijfopdracht: 30%

• Compensatie:
 Er is geen compensatie mogelijk tussen toets onderdelen. Beide
deelcijfers moeten voldoende zijn (minimaal 5,5) om de studiepunten van
deze cursus te verkrijgen.

• Herkansing opdracht:
 Bij hertentamen moment en/of in volgend academisch jaar.

• Leerlijn Academische Vaardigheden (ACVA):
 Academische houding (kritisch denken, oordeelsvorming en reflectie op
handelen): in werkgroepen (formatief)
 Informatievaardigheden: schrijfopdracht wetenschappelijke inleiding
(summatief)
 Schrijfvaardigheden: schrijfopdracht wetenschappelijke inleiding
(summatief)
 Presentatievaardigheden: in werkgroepen (formatief)
 Samenwerken: in werkgroepen (formatief)
 Klinisch redeneren: in tentamen (summatief)

• Leerlijn Onderzoeksmethoden en Statistiek:
 Onderzoeksmethoden theorie: schrijfopdracht wetenschappelijke
inleiding (summatief)
 Statistiek theorie: schrijfopdracht wetenschappelijke inleiding
(summatief)
• Leerlijn International Communication in Science:
 Engels lezen: schrijfopdracht wetenschappelijke inleiding (summatief)
 Engels schrijven: schrijfopdracht wetenschappelijke inleiding
(summatief)

Literatuur

- Van Eck van der Sluijs – van de Bor en de Gier, Levenscyclus van de
mens, VU University Press, ISBN 978-90-8659-686-7
- Martini FH. Fundamentals of Anatomy & Physiology, 11e (global) editie.
San Francisco: Pearson. ISBN: 978-12-9222-986-7.
- Wetenschappelijke artikelen via Canvas

Doelgroep

BSc Gezondheid en Leven Jaar 1
Verplichte cursus

Afwijkende intekenprocedure

Voor alle eerstejaars vakken van Gezondheid en Leven geldt: je dient jezelf via VUnet in te tekenen op: - de hoorcolleges - de (deel)tentamens c.q. het tentamen Het onderwijsbureau tekent je daarna in voor de overige onderwijsvormen op basis van de tutorgroepen. Let op: indien je één of meerdere opdrachten en/of de deeltentamens c.q. het tentamen moet herkansen dien je jezelf ook in te tekenen voor het hertentamen.

Aanbevolen voorkennis

Cursussen Zicht op gezondheid en leven, Bouwstenen van het leven, Humane
levenscyclus 1 en Celbiologie en immunologie

Algemene informatie

Vakcode AB_1133
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. L.R. van der Kallen
Examinator dr. L.R. van der Kallen
Docenten dr. L.R. van der Kallen
dr. M. de Cock
M. Hiemstra MSc
M.E.W.M. Silkens
M.A. Burgering MSc
L.M. Möller MSc
dr. M.R. Brouns
dr. E.A. Molenaar
E.J. Sugeng MSc
A.S. Rabbani MSc
H. Geluk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Computerpracticum*, Overig*, Hoorcollege, Practicum*, Bijeenkomst*, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: