Vorm en functie

2019-2020

Doel vak

1. Doel
Inzicht verkrijgen in de opbouw van het menselijk lichaam op het niveau
van cellen, weefsels, organen en orgaansystemen, en het verkrijgen van
kennis en begrip van de organisatie en functies van verschillende
orgaansystemen, met name het cardiovasculaire systeem, het
spijsverteringssysteem en het zenuwstelsel, in gezondheid en bij ziekte.

2. Leerdoelen
- De student kent de opbouw van cellen in het algemeen alsmede de
belangrijkste celtypen en hun specialisaties, kan de functies van de
belangrijkste celorganellen benoemen, en weet hoe weefsels zijn
opgebouwd en uit welke celtypen ze bestaan.
- De student kent de opbouw en de werking van het cardiovasculaire
systeem, heeft kennis van de globale ontwikkeling, anatomische
structuur, en functionele aspecten van de verschillende onderdelen van
het hart, en hoe deze aansluiten op de verschillende onderdelen van de
circulatie. De student kan de organisatie van het arteriële-, veneuze-
en lymfevatsysteem beschrijven en begrijpt hoe de circulatie tot stand
komt en wordt gereguleerd. De consequenties van enkele aangeboren
afwijkingen en van aandoeningen van hart en vaten kunnen worden
beredeneerd. Pathologische processen in hart en bloedvaten kunnen worden
herkend en geduid.
- De student kent de opbouw en de werking van het
spijsverteringssysteem, heeft kennis van de verschillende onderdelen van
dit stelsel - van mond tot anus - en van de organen die een belangrijke
rol spelen bij de spijsvertering, zoals lever en pancreas. De
consequenties van enkele aandoeningen van het spijsverteringsstel kunnen
worden beredeneerd. Pathologische processen in het
spijsverteringssysteem kunnen worden herkend en geduid.
- De student kent de opbouw en de werking van het zenuwstelsel, heeft
kennis van neuronale communicatie en signaalverwerking, synaptische
transmissie en synaptische plasticiteit, en begrijpt de regulerende rol
van het zenuwstelsel in gedrag en hoe ontregeling van het zenuwstelsel
bijdraagt aan de ontwikkeling van belangrijke hersenziektes.
Pathologische processen in de hersenen kunnen worden herkend en geduid.
- De student kan met een microscoop werken.
- De student kan met web-microscopie werken.
- De student kan een biomedisch onderwerp in het Engels presenteren.

Inhoud vak

- De cel als functionele eenheid (opbouw van cellen, celorganellen,
celtypen en celfuncties, cellulaire communicatie, celverbanden en
weefsels).
- Functionele organisatie van het cardiovasculaire systeem (hart,
arteriële-, veneuze- en lymfatische stelsel, specifieke rol in
bloedvoorziening van verschillende organen, belangrijke pathologische
processen).
- Functionele organisatie van het spijsverteringssysteem (maag-
darmkanaal, lever en pancreas, onderscheidende rol in de spijsvertering,
belangrijke pathologische processen).
- Functionele organisatie van het zenuwstelsel (anatomie van het
zenuwstelsel, zenuwcellen, informatiecodering, synaptische transmissie,
neuronale en synaptische plasticiteit, belangrijke pathologische
processen).
- Microscopiepracticum histologie van hart en bloedvaten.
- Microscopiepracticum histologie van het spijsverteringskanaal.
- Microscopiepracticum histologie van de hersenen.
- Demonstratiepracticum anatomie van hart en bloedvaten.
- Demonstratiepracticum anatomie van het spijsverteringskanaal.
- Demonstratiepracticum anatomie van de hersenen.
- Web-microscopiepracticum van pathologische processen in bovengenoemde
weefsels.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (32 uur)
Microscopiepractica (6 uur)
Anatomiepractica (10 uur)
Web-microscopie (2 uur)
Werkgroepen (5 uur)
Zelfstudie (113 uur)

Alle contactonderwijs onderdelen m.u.v. de hoorcolleges zijn verplicht

Toetsvorm

• Deeltentamens:
 Vragen: gesloten
 Afname: digitaal
 Herkansing deeltentamens: tezamen

• Weging toetsonderdelen:
 Deeltentamen 1: 40%
 Deeltentamen 2: 40%
 Engelse groepspresentatie over pathologie: 20%

• Compensatie:
 De deeltentamens zijn onderling compenseerbaar.
 De presentatie en de deeltentamens zijn niet onderling compenseerbaar

• Herkansing opdracht:
 Bij herkansingmoment of in volgend academisch jaar

• Leerlijn Academische Vaardigheden (ACVA):
 Academische houding (kritisch denken, oordeelsvorming en reflectie op
handelen): t.b.v. Engelse groepspresentatie over pathologie (formatief)
 Presentatievaardigheden: Engelse groepspresentatie over pathologie
(summatief)
 Samenwerken: t.b.v. Engelse groepspresentatie over pathologie
(formatief)

• Leerlijn International Communication in Science:
 Engels spreken: in Engelse groepspresentatie over pathologie
(summatief)

Literatuur

Martini: Fundamentals of Anatomy and Physiology,11e editie, ISBN-10 1-
292-22986-1

Doelgroep

BSc Gezondheid en Leven Jaar 1
Verplichte cursus

Overige informatie

Docenten:
RE van Kesteren, MW van Emden, MH Verheijen, P Voorn

Afwijkende intekenprocedure

Voor alle eerstejaars vakken van Gezondheid en Leven geldt: je dient jezelf via VUnet in te tekenen op: - de hoorcolleges - de (deel)tentamens c.q. het tentamen Het onderwijsbureau tekent je daarna in voor de overige onderwijsvormen op basis van de tutorgroepen. Let op: indien je één of meerdere opdrachten en/of de deeltentamens c.q. het tentamen moet herkansen dien je jezelf ook in te tekenen voor het hertentamen.

Algemene informatie

Vakcode AB_1162
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. R.E. van Kesteren
Examinator dr. R.E. van Kesteren
Docenten prof. dr. P. Voorn
dr. M.H.G. Verheijen
drs. M.W. van Emden

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Computerpracticum*, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Practicum*, Werkgroep*, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: