Gezondheidseconomie voor beleid

2019-2020

Doel vak

De student kan
1) de economische concepten van het meten van de (relatieve) efficiëntie
van zorgaanbieders toepassen en de efficiëntie van zorgaanbieders
analyseren.
2) het concept praktijkvariatie uitleggen, diverse typen zorginkoop
contracten vergelijken en evalueren wanneer zorginkoop kan leiden tot
doelmatige zorgverlening.
3) de basisprincipes van standaardisatiemethoden toepassen en de
resultaten van een vergelijking op basis van kwaliteit van zorg
analyseren.
4) de basisprincipes van economische evaluaties toepassen en de
resultaten van een economische evaluatie analyseren.
5) de basisprincipes van verzekeringstheorie toepassen en een optimale
zorgverzekering evalueren.

Inhoud vak

Let op: de inhoud van de cursus is veranderd en komt daarom niet meer
overeen met de "Economie van de Nederlandse Gezondheidzorg".

In gezondheidszorgbeleid staan de publieke belangen (betaalbare,
toegankelijke en kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg) centraal. In
dit vak maken studenten kennis met instrumenten die gezondheidseconomen
gebruiken om gezondheidszorgbeleid te ondersteunen.
De volgende beleidsthema’s komen daarbij aan bod:
• Hoe bepalen we in hoeverre de zorg verstrekt door
zorgaanbieders doelmatig is?
• Hoe ondersteunen we zorgaanbieders om zorg op doelmatige
wijze te verstrekken?
• Hoe kunnen we de kwaliteit van zorg verstrekt door
zorgaanbieders vergelijken en beoordelen?
• Hoe bepalen we welke interventies (bijvoorbeeld medische
behandelingen en geneesmiddelen) worden vergoed via de basisverzekering?
• Hoe kunnen we zorgverzekeringen ontwerpen die bijdragen
aan de toegankelijkheid van zorg?

We schetsen een gezondheidseconomisch kader bij deze beleidsvragen en
gaan daarna in op de instrumenten die de gezondheidswetenschapper kan
gebruiken.

Onderwijsvorm

Het vak beslaat een periode van vier weken. Gemiddeld zullen de
studenten per week zeven uur hoorcolleges (h) en vijf uur per week
werkcolleges (w) of computerpractica (pra) krijgen. Ter voorbereiding
van de werkcolleges dienen studenten opdrachten voor te bereiden en
literatuur te bestuderen. Het bijwonen van hoor- en werkcolleges is niet
verplicht. Daarentegen zijn de computerpractica wél verplicht.
Contacturen: 12 per week

Toetsvorm

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (T). Om de
cursus succesvol te kunnen afronden dienen de uitwerking van enkele
computerpractica (pra) te zijn ingeleverd.

Vereiste voorkennis

Het eerstejaars vak "Gezondheidseconomie" wordt aanbevolen voor
studenten Gezondheidswetenschappen.

Literatuur

Erik Schut en Marco Varkevisser, ‘Economie van de gezondheidszorg’,
vijfde herziende druk, 2014, Reed Business Education Amsterdam,
ISBN139789035246928
of zesde (ongewijzigde) druk 2016, Reed Business Education Amsterdam,
ISBN13 9789036813136 (de vijfde herziende en zesde druk zijn identiek).
De overige literatuur wordt aangeboden via VU-links of wordt opgenomen
op Canvas.

Doelgroep

De cursus richt zich op tweede en derdejaars bachelor studenten
Gezondheidswetenschappen en tweede en derdejaars studenten Gezondheid en
Leven van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Overige informatie

Docenten:
dr. Judith Bosmans, dr. A.H.E. Koolman, dr. F.R.M. Portrait
(examinator), B.H. Salampessij MSc (cursus coördinator) en gastdocenten

Algemene informatie

Vakcode AB_1163
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator B.H. Salampessij MSc
Examinator dr. F.R.M. Portrait
Docenten B.H. Salampessij MSc
dr. F.R.M. Portrait
dr. J.E. Bosmans
dr. A.H.E. Koolman

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: