Neuronale en hormonale regulatie

2019-2020

Doel vak

1. Doel
Inzicht verkrijgen in de wijze waarop het zenuwstelsel en het hormonale
systeem diverse lichaamsfuncties en gedrag reguleren, en hoe een aantal
veel voorkomende neurologische, psychiatrische en endocriene
aandoeningen zijn terug te voeren op ontregeling van deze systemen.

2. Eindtermen
- De student kent de basisprincipes van neuronale en hormonale
communicatie.
- De student kent de belangrijkste onderdelen van het zenuwstelsel en
het endocriene systeem alsmede hun belangrijkste functies.
- De student begrijpt hoe regulatie van complexe lichaamsfuncties,
gedrag en cognitie tot stand komen.
- De student begrijpt hoe ontregeling van het zenuwstelsel of het
endocriene systeem leidt tot ziekte.
- De student begrijpt de (neuro)pathologische basis van (hersen)ziektes.
- De student begrijpt het belang van een interdisciplinaire
(biomedisch/gezondheids-wetenschappelijke) benadering van
ziektes.

Inhoud vak

-Basisprincipes van neuronale en hormonale communicatie
-De belangrijkste hersengebieden en (neuro)endocriene systemen en hun
functies
-De belangrijkste neurotransmitters en (neuro)hormonen en hun
werkingsmechanismen.
-Sensorische informatieverwerking.
-Cognitie, leren en geheugen.
-Seksuele ontwikkeling.
-Stress.
-Eten en drinken.
-Interacties van het zenuwstelsel en het endocriene systeem.
-Dysfuncties van het zenuwstelsel (o.a. ziekte van Alzheimer en
Parkinson, schizofrenie).
-Dysfuncties van het neuroendocriene systeem (o.a. diabetes mellitus,
diabetes insipidus, depressie, eetstoornissen).
-(Neuro)pathologie.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (34 uur)

Toetsvorm

Digitaal tentamen, gesloten vragen

Literatuur

Martini: Fundamentals of Anatomy and Physiology,11e editie, ISBN-10
1-292-22986-1

Doelgroep

Jaar 2 (verplicht)

Algemene informatie

Vakcode AB_1168
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. R.E. van Kesteren
Examinator dr. R.E. van Kesteren
Docenten dr. R.E. van Kesteren
prof. dr. S. Spijker
dr. M.H.G. Verheijen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: