Varianten van kwalitatief onderzoek

2019-2020

Doel vak

Deze cursus is een vervolg op de verplichte BSc GZW cursus Kwalitatief
Onderzoek uit jaar 2, periode 2 (AB_1167) en heeft als doel studenten
verder voor te bereiden op het ontwerpen en analyseren van kwalitatief
onderzoek met behulp van de meest gebruikte designs en methodes binnen
de gezondheidswetenschappelijke onderzoekspraktijk.
Deze cursus biedt daarmee een gedegen voorbereiding op het doen van
empirisch kwalitatief onderzoek in de bachelor en/of master stage voor
de studie gezondheidswetenschappen, gezondheid & leven, psychologie,
geneeskunde en sociale wetenschappen.

Inhoud vak

De cursus is zowel theoretisch als praktisch van aard en heeft aandacht
voor de verschillende benaderingen binnen kwalitatief onderzoek en biedt
daarmee een verdieping van zowel de theorie als de methoden van
data-verzameling en data-analyse. Tevens is er een eerste kennismaking
met het programma MAXQDA, waarmee op efficiënte wijze teksten kunnen
worden geordend ter voorbereiding van de analyse.
De volgende onderwerpen komen in deze cursus aan bod: theoretische
achtergrond van verschillende benaderingen in kwalitatief onderzoek,
observatiemethoden en analyse, participatieve methoden en analyse,
focusgroepen, narratieve analyse, ethiek in participatief actieonderzoek
en oefenen met MAXQDA. Er wordt individueel en in groepjes door
studenten gewerkt aan de verschillende opdrachten.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (verplicht) (5 x 3 uur)
Werkgroepen (verplicht) (6 x 6uur)
Computerpracticum
Zelfstudie

Toetsvorm

Individuele opdracht (moet minimaal met een 5.5 afgerond worden)
Groepsopdrachten (moeten minimaal met een 5.5 afgerond zijn)

Vereiste voorkennis

Ingangseis: het afgerond hebben van de BSc cursus Kwalitatief Onderzoek
(AB_1167) of vergelijkbaar onderwijs (ter beoordeling aan de
examinator).

Literatuur

Boek:
Basis: Green, J., Thorogood, N. (2018). Qualitative Methods for Health
Research (4rd edition). Sage: Los Angeles

Literatuur per leeronderwerp op Canvas geplaatst

Doelgroep

Bachelor Gezondheidswetenschappen, Gezondheid & Leven, Psychologie,
Geneeskunde en Sociale Wetenschappen.

Overige informatie

Deze cursus wordt ten zeerste aanbevolen ter voorbereiding op het doen
van kwalitatief onderzoek in de bachelor en/of master stage.

Docenten:
dr. H.E. Brandt (Hella); dr. M.H. Donker (Marianne); prof. dr. T. Abma
(Tineke); dr. F. de Boer (Fijgje), S. Duijs (Saskia), MSc;
N. Goedhart (Nicole), MSc; S. Harmsen (Simone), MSc; Dr. R. Pasman
(Roeline); S. Sergeant (Sofie), MSc; M. Stuij (Mirjam), MSc

Aanbevolen voorkennis

Basis: Green, J., Thorogood, N. (2018). Qualitative Methods for Health
Research (4rd edition).
Sage: Los Angeles

Algemene informatie

Vakcode AB_1172
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. H.E. Brandt
Examinator dr. H.E. Brandt
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: