Anatomie en fysiologie

2019-2020

Doel vak

Doel van deze cursus is het verkrijgen van kennis op het gebied van de
anatomie (bouw) en fysiologie (functie) van verschillende orgaansystemen
bij de mens in een biomedisch kader. De bouw en functie van het
cardiovasculaire systeem en het respiratoire systeem staan centraal in
deze cursus waarbij recente biomedische inzichten aan bod komen.

1. De student is in staat om verschillende orgaansystemen van het
menselijk lichaam te herkennen met als centrale thema’s het
cardiovasculaire en respiratoire systeem en hierbij gebruik te maken van
de anatomische nomenclatuur en de bouw van deze orgaansystemen te
benoemen, op het niveau van weefsels, organen en orgaansystemen.
2. De student is in staat om de functionele betekenis van de
verschillende onderdelen binnen ieder orgaansysteem te benoemen en de
bijbehorende werkingsmechanismen te beschrijven ook m.b.v. (reken)
modellen.
3. De student is in staat om het belang aan te geven van een grondige
kennis van de humane anatomie en fysiologie voor een goed begrip van
zowel het functioneren als disfunctioneren in het dagelijkse leven en
hierin biomedische inzichten te betrekken.

Tijdens het vak komen de volgende Academische Vaardigheden aan de orde:
Engels lesmateriaal, onderzoeksvaardigheden en oordeelsvorming.

Inhoud vak

Tijdens de cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met de anatomische-
en fysiologische terminologie (zoals die in de dagelijkse omgang in de
kliniek gebruikt wordt). Tijdens de ‘snijzaal’ practica wordt aan de
hand van humane preparaten de bouw en topografie van diverse onderdelen
(organen, weefsels, structuren) van het lichaam bestudeerd. De
fysiologiepractica hebben tot doel de student inzicht te geven in welke
non-invasieve technieken hij/zij dient te gebruiken bij het onderzoek
naar (patho)fysiologische processen bij de mens.
In werkgroepverband worden aan de hand van wetenschappelijke artikelen
recente biomedische inzichten in verstoring van de fysiologische
processen bestudeerd.
Daarnaast word dit biomedisch onderzoek nabesproken in Meet-the-Expert
colleges.
Bij de onderwerpen hart, bloedsomloop en nieren komt ter sprake hoe
hart, bloedvaten en nieren eruit zien en ontstaan zijn, hoe het hart
werkt, hoe de circulatie tot stand komt en hoe de regulatie van deze
systemen geschiedt.
Bij het onderwerp luchtwegen komt de bouw van de
ademhalingsorganen ter sprake, hoe de ademhaling geschiedt, de betekenis
hiervan voor de zuurstofvoorziening en hoe het aeroob
uithoudingsvermogen hierop van invloed is.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (27 uur)
Werkgroepen (4 uur)
Practica (10 uur)
Zelfstudie (127 uur)

Aanwezigheidsplicht conform OER: werkgroepen en practica zijn verplicht

Toetsvorm

• Tentamen:
 Vragen: gesloten
 Afname: schriftelijk

• Weging toetsonderdelen:
 Tentamen: 100%

• Leerlijn Academische Vaardigheden (ACVA):
 Academische houding (kritisch denken, oordeelsvorming en reflectie op
handelen): tijdens college, practicum en werkgroepen (formatief)
 Informatievaardigheden: verzamelde gegevens in practica en werkgroepen
op waarde schatten en interpreteren (formatief)
 Samenwerken: tijdens werkgroepen en practica (formatief)

• Leerlijn Onderzoeksmethoden en Statistiek:
 Onderzoeksmethoden praktijk: data verzamelen tijdens practica
fysiologie (formatief)

• Leerlijn International Science Communication:
 Engels lezen: in lesmateriaal (formatief)

Literatuur

- Martini et al. Fundamentals of Anatomy & Physiology
- Syllabus op Canvas
- Engels/Nederlands

Doelgroep

BSc Gezondheid en leven Jaar 2
Major Biomedische Wetenschappen (BMW)
Verplichte cursus

Overige informatie

Maximum van 100 studenten

Docenten:
Drs. M. van Emden (cursuscoördinator/examinator), Dr. P. Koolwijk, Dr.
F. Buma,
Drs. A. Bijnsdorp, Dr. D. Kuster, Dr. W. van der Laarse, Dr. A. Muller

Afwijkende intekenprocedure

De cursus Anatomie en Fysiologie is een verplichte cursus binnen de major Biomedische Wetenschappen

Aanbevolen voorkennis

Vorm en Functie

Algemene informatie

Vakcode AB_1176
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator drs. M.W. van Emden
Examinator drs. M.W. van Emden
Docenten dr. W.J. van der Laarse
dr. D.W.D. Kuster
dr. P. Koolwijk
dr. R.J.P. Musters

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: