Thorax

2019-2020

Doel vak

1. De student kan de bouw en topografie van de thorax beschrijven en de
daarin gelegen compartimenten en structuren herkennen en benoemen.
2. De student kan de bouw, ligging en fysiologische aspecten van hart en
bloedvaten beschrijven en uitleggen en kan een aantal aangeboren
afwijkingen verklaren vanuit embryologische kennis.
3. De student kan de bouw, ontwikkeling en fysiologische aspecten van de
longen, luchtwegen en de pleuraholten beschrijven en uitleggen.
4. De student kan de pathofysiologie van enkele aandoeningen van hart en
longen beschrijven en uitleggen.
5. De student kan enkele aspecten van het geneeskundig proces
beschrijven en uitleggen en kan reflecteren op het begrip ziekte.

Tijdens het vak komen de volgende Academische Vaardigheden aan de orde:
presenteren, Engels lesmateriaal, onderzoeksvaardigheden en klinisch
redeneren.

Inhoud vak

In deze cursus zullen de anatomie, fysiologie en enkele
pathofysiologische aspecten van de thoraxorganen en de bloedsomloop
worden behandeld. Kennis en inzicht in de bouw en het functioneren van
het hart, de longen en het bloedvaatstelsel zal worden behandeld tegen
de achtergrond van enkele klinische problemen. Op basis van enkele
klachten die met hart en longen te maken hebben, wordt tevens aandacht
besteed aan het begrip ziekte en het geneeskundig proces.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (26 uur)
Werkgroepen (8 uur)
Practica (10 uur)
Zelfstudie (124 uur)

Aanwezigheidsplicht conform OER: werkgroepen en practica zijn verplicht

Toetsvorm

• Tentamen:
 Vragen: gesloten
 Afname: schriftelijk

• Weging toetsonderdelen:
 Tentamen: 100%

• Leerlijn Academische Vaardigheden (ACVA):
 Academische houding (kritisch denken, oordeelsvorming en reflectie op
handelen): tijdens college, practicum en werkgroepen (formatief)
 Informatievaardigheden: verzamelde gegevens in practica en werkgroepen
op waarde schatten en interpreteren (formatief)
 Presentatievaardigheden: presentatie in werkgroepen (formatief)
 Samenwerken: tijdens werkgroepen en practica (formatief)
 Klinisch redeneren in klinische colleges, studieopdrachten en
practicum medische consultvoering (summatief op tentamen)

• Leerlijn Onderzoeksmethoden en Statistiek:
 Onderzoeksmethoden praktijk: data verzamelen tijdens practica
fysiologie (formatief)

• Leerlijn International Science Communication:
 Engels lezen: in lesmateriaal (formatief)

Literatuur

- Martini et al. Fundamentals of Anatomy & Physiology
- Syllabus op Canvas
- Engels/Nederlands

Doelgroep

BSc Gezondheid en Leven Jaar 2
Major Klinische Wetenschappen (KW)
Verplichte cursus

Overige informatie

Maximum van 100 studenten

Docenten:
Drs. M. van Emden (cursuscoördinator/examinator), Dr. P. Koolwijk, Dr.
F. Buma,
Drs. A. Bijnsdorp, Dr. D. Kuster, Dr. W. van der Laarse, Dr. M. Reinders

Aanbevolen voorkennis

Vorm en Functie

Algemene informatie

Vakcode AB_1180
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator drs. M.W. van Emden
Examinator drs. M.W. van Emden
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Practicum