Studievaardigheden en carriere-oriëntatie 1

2019-2020

Doel vak

Deze cursus heeft 3 overkoepelende hoofddoelen:
1. Studenten via verschillende werkvormen algemene studievaardigheden
bijbrengen.
2. Studenten aanzetten zich te oriënteren op hun (studie)loopbaan binnen
de biologie.
3. Studenten ondersteunen in hun persoonlijke en professionele
ontwikkeling.

Met deze cursus worden de onderstaande leerdoelen behaald:
- Je maakt kennis met medestudenten, de faculteit, en de opleiding.
- Je bent op de hoogte van relevante informatie omtrent het BSA.
- Je kan op wetenschappelijke manier gebruikmaken van de
universiteitsbibliotheek en andere (digitale) informatiebronnen.
- Je kunt de opbouw van een wetenschappelijk artikel en verslag
doorgronden en herkennen;
- Je kan verworven kennis mondeling presenteren.
- Je kan opbouwende peerfeedback geven, gebruik makend van je kennis
over wetenschappelijke verslaglegging en feedbackregels.
- Je kan uitleggen wat de rol van de biologie is in de wetenschap,
samenleving en beroepspraktijk.
- Je kan reflecteren op je eigen interesses en voorkeuren binnen het
vakgebied.
- Je maakt kennis met verschillende beroepen binnen het vakgebied.
- Je kunt persoonlijke leerdoelen opstellen en onderhouden.
- Je kan reflecteren op je eigen functioneren (bij zelfstandig werk en
in groepsverband).

Inhoud vak

Deze cursus (AB_1214) loopt over het gehele eerste jaar van het
curriculum BSc Biologie. Deze cursus wordt in het tweede jaar opgevolgd
door de cursus studievaardigheden en carrièreoriëntatie deel 2
(AB_1220).

In het eerste jaar concentreren de activiteiten zich vooral rondom
studievaardigheden. Je krijgt begeleiding in het ontwikkelen van deze
vaardigheden tijdens verplichte werkgroepen. Binnen deze werkgroepen en
tijdens persoonlijke gesprekken besteden we aandacht aan je persoonlijke
en professionele ontwikkeling. Ook krijg je enkele korte voorlichtingen
van de studieadviseurs, o.a. omtrent het BSA. Van periode 2 t/m periode
5 werk je in groepsverband aan een project rondom carrièreoriëntatie.

In het tweede jaar verschuift de focus meer naar carrièreoriëntatie en
specialisatiekeuze. Voor meer informatie over de inhoud van jaar twee,
zie de cursus “studievaardigheden en carrièreoriëntatie deel 2
(AB_1220)”.

Onderwijsvorm

Werkgroepen
Individuele gesprekken

De werkgroepen lopen veelal parallel aan het cursorische onderwijs, maar
kunnen daar in sommige gevallen ook in geïntegreerd zijn. De
persoonlijke gesprekken vinden drie keer per jaar plaats. Zowel de
werkgroepen als de persoonlijke gesprekken zijn 100% verplicht.

Toetsvorm

Literatuuropdracht
Posterpresentatie
Presentatie
2x reflectieopdracht
Portfolio

Literatuur

Handleiding wordt via Canvas aangeboden.

Doelgroep

Verplicht voor eerstejaarsstudenten Biologie.
Voldoen van deze cursus is een vereiste om te mogen deelnemen aan het
stage voorbereidende vak "Bachelor Thesis: Part 1 BIO".

Overige informatie

Voldoen van deze cursus is een vereiste om te mogen deelnemen aan het
stage voorbereidende vak "Bachelor Thesis: Part 1 BIO".

Sommige onderdelen van deze cursus worden geïntegreerd in het
cursorische onderwijs aangeboden.

Algemene informatie

Vakcode AB_1214
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator E. Tajzai MSc
Examinator dr. J.M. Koene
Docenten E. Tajzai MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: