Studie en loopbaan G&L jaar 2 en 3

2019-2020

Doel vak

1. Goede studievaardigheden en een correcte academische houding
ontwikkelen, en je studievoortgang kunnen bijhouden.
2. Nadenken over je studieloopbaan en verdere carrière, en hier een
voorkeur bij ontwikkelen.
3. Leren waar je zelfstandig informatie kunt vinden over praktische
studie-gerelateerde zaken en regelgeving.

Inhoud vak

Het studie en loopbaanprogramma beslaat drie jaar en wordt ingevuld met
de studieadviseurs, tutoren (junior docenten) en studentmentoren. Er
wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een academische houding en
-vaardigheden, en inzicht in studie- en beroepsperspectieven. Tijdens
semester 1 van jaar 1 stippel je in de bachelorpadenopdracht je eigen
studiepad uit, waarbij gericht wordt op een specifieke master die je
zelf mag kiezen. Deze opdracht maakt je bewust van de mogelijkheden die
er bestaan, plus de eisen die daaraan verbonden zijn. In semester 2
wordt er gericht op beroepsperspectieven door zelf op zoek te gaan naar
vacatures en deze te analyseren. Aan het eind van het eerste jaar heb je
dan voldoende nagedacht over de mogelijkheden om de majorkeuze te kunnen
maken. Het ontwikkelen van academische houding en vaardigheden gebeurt
ook gedurende het hele eerste jaar door kleinere opdrachten en
oefeningen tijdens de mentor- en tutorbijeenkomsten.

In het tweede jaar ben je zelfstandiger, maar kun je indien gewenst nog
steeds bij je oorspronkelijke tutor terecht, bijvoorbeeld met vragen
over studiekeuzes. Indien je alvast wil ervaren hoe het is om bij een
specifieke afdeling stage te lopen organiseren we stagemeeloopdagen,
waarbij je een dag met een derdejaars student mee kan kijken. Ook kun je
naar het stagesymposium komen waar alle derdejaars studenten de
resultaten van hun stages presenteren.

In het derde jaar word je bijgestaan in je keuze voor minor en master
door tijdige voorlichtingen en overzichtelijke documenten waarin alle
regels en mogelijkheden weergegeven worden.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (3 x 0.5 uur)
Werkgroep (1 x 1 uur)
Stagemeeloopdag (1 x 8 uur)

Toetsvorm

In het tweede en derde jaar is deelname facultatief.

Doelgroep

BSc Gezondheid en Leven Jaar 2

Afwijkende intekenprocedure

Voor dit vak dien je jezelf in te tekenen via VUnet.

Algemene informatie

Vakcode AB_1225
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. L.R. van der Kallen
Examinator dr. L.R. van der Kallen
Docenten dr. L.R. van der Kallen
dr. M. de Cock
L.M. Möller MSc
E.J. Sugeng MSc
J.W. van der Burg MSc
A.S. Rabbani MSc
K.W. Geijtenbeek MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: