Studie en loopbaan

2019-2020

Doel vak

Doel van deze cursus is de bewustwording van de vele keuzemogelijkheden
die ja als Gezondheidswetenschapper hebt en de stappen die je kan nemen
om een toekomst te realiseren die je wenst of waar je op hoopt. Door
samen de mogelijkheden te onderzoeken en elkaars verhalen te horen krijg
je een breder zicht op jouw toekomst.
De oefeningen zijn allen een combinatie van het opdoen van zelf-kennis
en onderzoek naar alle mogelijkheden.

Inhoud vak

In deze vier korte VERPLICHTE workshops in de periode februari tot mei
gaan we aan de slag met het nadenken en samen puzzelen over jouw
carriere, de keuzemogelijkheden en de keuzemomenten. De werkgroepen
worden begeleid door de tutoren. We volgen tijdens de workshop de
stappen en oefeningen die Stanford University heeft beschreven in het
'Designing your Life' programma. De cursus eindigt met het bijwonen van
de Carriere-dag van Salus waarna de opdrachten en de reflectie op de
carrieredag gezamenlijk worden ingeleverd.

Onderwijsvorm

Vier werkgroepen met huiswerkoefeningen.

Toetsvorm

Dit verplichte programma wordt afgesloten et een eindopdracht die voor
1 juni moet worden ingeleverd

Literatuur

Boek: Designing your Life; How to build a well-lived, joyful Life. B.
Burnett and D. Evans. Knopf Publishing Group

Doelgroep

Alle tweedejaars studenten Gezondheidswetenschappen

Overige informatie

Dit is een verplichte cursus voor alle tweedejaars
gezondheidswetenschappen om hun jaar te kunnen afronden

Afwijkende intekenprocedure

Alle studenten worden zoveel mogelijk ingedeeld in de tutorgroepen uit jaar 1 en bij de tutoren uit studiejaar 1

Toelichting Canvas

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van de Canvas cohortsite voor
jaar 2 Gezondheidswetenschappen

Algemene informatie

Vakcode AB_1236
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.H. Donker
Examinator dr. M.H. Donker
Docenten dr. M.H. Donker

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: