Tutoraat Gezondheidswetenschappen

2019-2020

Doel vak

De opdrachten die horen bij het oefenen van de academische vaardigheden
zijn geen losse opdrachten maar maken een integraal onderdeel uit van
alle cursussen in jaar 1 waarbij in iedere cursus weer een nieuwe
vaardigheid wordt geoefend of verder uitgediept.

Inhoud vak

Tijdens het tutoraat word je begeleid in jouw ontwikkeling als
academicus. Het biedt jullie handreikingen en hulpjes voor het aanleren
van de academische vaardigheden die je nodig hebt om een goede
academische professional te worden, zoals goed kunnen schrijven,
presenteren, literatuur zoeken, refereren, debatteren, argumenteren en
een academische houding aanleren (kritisch en zorgvuldig zijn op wat je
leest, hoort en ziet).

Onderwijsvorm

Het tutoraat is geen op zichzelf staande cursus, maar het is een
leerlijn waarbij de oefeningen binnen de verschillende cursussen
onderling worden afgestemd als een stepping stone zodat je steeds
vaardiger wordt. De volgende vaardigheden zullen worden geoefend:
Inleiding Gezondheidswetenschappen: een wetenschappelijke poster maken
en presenteren;
Genen en Cellen: een training in wetenschappelijk lezen;
Gezondheid, Zorg en Wetenschap: het schrijven en pitchen van een
projectvoorstel en het meedoen aan een beleidssimulatie;
Epidemiologie I: het doen van een klein eigen onderzoek en het schrijven
van een methode en resultaten paragraaf;
Immunologie: een leestraining;
Gezondheidseconomie: een presentatietraining in wetenschappelijk
presenteren;
Preventie: een interviewtraining en verslaglegging van een interview
met een professional

Toetsvorm

Alle onderdelen die horen binnen het tutoraat worden getoetst binnen het
reguliere onderwijs en dragen daar bij als onderdeel van de
eindbeoordeling

Algemene informatie

Vakcode AB_1248
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.H. Donker
Examinator dr. L.A. Schaap
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: