Veldwerk Aarde en Economie

2019-2020

Doel vak

De student leert een gebiedsstudie uitvoeren en verslaan op basis van
een zelf opgesteld veldplan in het vak Voorbereiding veldwerk Aarde en
economie
De student maakt kennis met diverse veldwerktechnieken die belangrijk
zijn voor het domein Aarde en economie.
De student leert een onderzoeksplan uitvoeren en bijstellen en
veldgegevens verwerken tot zinvol weergegeven resultaten voor het eigen
onderzoek.
De student leert een gebiedsplan maken in groepsverband met
medestudenten die met een
andere blik veldonderzoek hebben gedaan aan dezelfde casus
De student leert de volledige onderzoekscyclus doorlopen door
zijn/haar eigen veldresultaten kritisch te evalueren in een discussie in
relatie tot de gestelde hoofdvraag en hieruit een conclusie met
aanbevelingen af te leiden.
De student leert overtuigend zijn/haar bevindingen en een mening over
een eigen onderzoek presenteren, binnen een gestelde tijdslimiet

Inhoud vak

Dit vak is direct gekoppeld aan het zelfstandige deel van het vak
Voorbereiding veldwerk Aarde en economie. Het voorbereidde
eigen veldonderzoek in dit vak wordt uitgevoerd, zo nodig bijgesteld,
data worden tot resultaten verwerkt, en samen met het veldplan tot een
samenhangend verslag dat gericht is aan Waterschap Limburg. Het bevat
naast wetenschappelijke verslaglegging een
onderbouwde mening. Daarnaast worden presentatietechnieken geoefend en
toegepast bij de eindpresentaties.

Onderwijsvorm

Veldwerk, hoorcollege, werkcollege, oefensessies, presentaties

Toetsvorm

Inzet en nauwkeurigheid in het veld, blokkenschema verslagopzet, verslag
volgens rubric en presentatie op zowel inhoudelijke keuzes als
presentatietechniek worden apart beoordeeld. Informatie over de weging
wordt verstrekt in de studiewijzer.

Vereiste voorkennis

Het vak Voorbereiding veldwerk Aarde en economie moet met een voldoende
zijn afgesloten

Literatuur

Noodzakelijk:
ACVA: Academische vaardigheden, Schrijven en presenteren op academisch
niveau. Werkboek van het Centrum voor Studie en Loopbaan, verkrijgbaar
in de VU-boekhandel.

Noodzakelijk:
Montello & Sutton, An Introduction to Scientific Research Methods in
Geography and Environmental Studies, second edition, 2013, SAGE
Publications Ltd. ISBN: 978-1446200759

Doelgroep

Eerstejaars studenten BSc Aarde en economie

Aanbevolen voorkennis

Alle vakken uit het curriculum Aarde en economie jaar 1 die vooraf
gingen aan dit vak

Algemene informatie

Vakcode AB_1249
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.P. Bokhorst
Examinator dr. M.P. Bokhorst
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Veldwerk, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: