Big Data Tools

2019-2020

Doel vak

Na het succesvol afsluiten van deze cursus kan de student
- de werking van de besproken basistechnieken uitleggen
- efficient gebruik maken van R en Rstudio
- bestanden programmatisch lezen, bewerken, samenvoegen en opslaan
- statistische basisanalyses uitvoeren met behulp van R
- gegevens visualiseren
- documenten met geintegreerde code maken

Inhoud vak

Deze cursus heeft als belangrijkste doel het praktisch te leren omgaan
met kleine en grote biologische data sets. Technieken voor het werken
met bestanden en databases, het samenvoegen van tabellen, het grafisch
weergeven en analyseren van grote data sets en  reproduceerbaar werken
zullen behandeld worden. De technieken worden geoefend aan de hand van
gegevens uit verschillende vakgebieden van de biologie. De gebruikte
programmeertaal is R.

Onderwijsvorm

- colleges
- werkgroepen en computerpractica (aanwezigheid verplicht)
- zelfstudie

Toetsvorm

30% theoretische toets, 70% praktische toetsen. Om te kunnen slagen moet
voor beide onderdelen een minimale score van 5.5 gehaald worden

Aanbevolen voorkennis

Basis statistiek, bijvoorbeeld zoals gegeven in de cursussen
"Methodologie en onderzoek in de biologie" en "Voorspellen & Analyseren
in de Biologie".

Algemene informatie

Vakcode AB_1259
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D. Molenaar
Examinator dr. D. Molenaar
Docenten dr. J.R. Haanstra

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: