Systeem aarde

2019-2020

Doel vak

Eerste kennismaking met de Aardwetenschappen. Het vergaren van
basiskennis over de processen die in het inwendige en aan het oppervlak
van de Aarde werkzaam zijn en hun onderlinge afhankelijkheid.

Inhoud vak

• Ontstaan en levensloop van het heelal en het zonnestelsel; ontstaan
van de chemische elementen (nucleosynthese).
• Opbouw van het Systeem Aarde.
• Plaattektoniek.
• Exogene en endogene deelsystemen en hun energiebronnen.
• Kringlopen van gesteenten, water en gassen in het Systeem Aarde.
• Gesteenten en sedimenten.
• Landvormen, verwering en bodems; gletschers, rivieren, grondwater,
wind en oceanen.
• Magmatisme, metamorphose, deformatie, aardbevingen.
• De factor tijd: tijdmeting, geologische tijdschaal.

Onderwijsvorm

Responsiecolleges gebaseerd op zelfstudie, afgewisseld met delen
hoorcollege. Contacturen (onder voorbehoud): 18 dubbele college-uren, 1
schriftelijk tentamen van 2,5 uur.

Toetsvorm

Verplichte oefentoets (0%) en schriftelijk tentamen (100%).
We overwegen gebruik te gaan maken van kleine online toetsen (binnen
Canvas) ter voorbereiding of verwerking van colleges. Als het lukt dit
op te zetten zal het totaal van deze toetsen voor max 5% van het
eindcijfer tellen en wordt de weging van het schriftelijke tentamen met
hetzelfde percentage verlaagd.

Vereiste voorkennis

Geen

Literatuur

Grotzinger & Jordan (2014) Understanding Earth, 7th ed.
Syllabus met aanvullend studiemateriaal voor Endogene Systemen en
leeswijzers bij het boek voor beide onderdelen.

Doelgroep

Eerstejaars studenten BSc Aardwetenschappen en BSc Aarde en Economie.

Overige informatie

Deze cursus wordt gegeven in het eerste blok in de BSc Aardwetenschappen
en BSc Aarde en Economie. De cursus levert een raamwerk, waarin de
aardwetenschappelijke kennis in het verdere verloop van de BSc wordt
ingepast.

Algemene informatie

Vakcode AB_450067
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. F.M. Brouwer
Examinator dr. F.M. Brouwer
Docenten dr. F.M. Brouwer
dr. M.A. Prins

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: