Spring School Aarde en Economie

2019-2020

Doel vak

- Student leert in klein groepsverband een A&E-interdisciplinaire pilot
study ontwerpen rond een gegeven niet-Nederlandse casus in een veldplan
op basis van een uitvraag en peer-reviewed literatuur.
- Student leert in groepsverband een pilot study uitvoeren in een
niet-Nederlandse situatie, verwerken en verslaan in het Engels
- Student kan op basis van de pilotstudy en literatuur een groot
interdisciplinair onderzoek ontwerpen en vormgeven in een research
proposal in het Engels (mede ter voorbereiding op de Bachelorthesis).
- Student kan zijn pilot study (in het veld) en proposal binnen een
gegeven tijd overtuigend pitchen in het Engels voor een
interdisciplinair en internationaal gezelschap.

Inhoud vak

Het vak bestaat uit het schrijven van een onderzoeksvoorstel n.a.v. een
pilot study op een Aarde-en-economisch onderwerp in een niet-Nederlandse
veldsituatie. Drie dagen voorbereiding en literatuurstudie op de VU, met
daarin verdiepende colleges over proposal writing en introductiecolleges
over het veldwerkgebied in de omgeving van Salzburg (Oostenrijk en
aanpalend Duitsland). Het veldplan wordt apart beoordeeld (30%). Het
velddeel beslaat netto 7 werkdagen (excl.
zelfstandige reisdagen). Deze bestaan uit een introductie-excursie, vier
zelfstandige velddagen, een excursie waarin de studenten hun werk in het
veld presenteren en eindpresentaties voor een internationale groep
docenten. De avonden worden gebruikt om uit te werken en het proposal te
schrijven in kleine groepen. Het betreft - wanneer dit georganiseerd kan
worden – een samenwerking met studenten van de Universität Salzburg.

Onderwijsvorm

3 ec of 80 sbu totaal, bestaande uit: introcolleges (6 sbu),
literatuurstudie en schrijven van een veldplan (18 sbu), excursies incl.
eigen excursiepunt (16 sbu), zelfstandig onderzoek (36 sbu) en
presentaties (4 sbu).

Toetsvorm

Verslaglegging in de vorm van een proposal inclusief een pilot study
(twee docenten kijken na, levert
een range in eindcijfer op), presentaties (in het veld en in de zaal,
afrondend op eindcijfer binnen de gestelde range).

Vereiste voorkennis

Eerste- en tweedejaars veldwerk uit het programma BSc Aarde en economie
behaald.

Literatuur

Zelfgezochte literatuur en lokale bronnen, afhankelijk van onderwerp.

Doelgroep

Derdejaars studenten Aarde en economie. Derdejaars- of masterstudenten
van relevante opleidingen aan de Universität Salzburg.

Overige informatie

Voor de eindpresentaties worden gastdocenten uitgenodigd van de
Univeristät Salzburg.
Het eindrapport en de veldpresentatie dienen in het Engels te worden
geschreven.
Sommige literatuur kan alleen Duitstalig beschikbaar zijn.
Het gebruik van GIS maakt een verplicht onderdeel van de cursus uit.
Data van het onderzoeksgebied worden door de docenten verstrekt.
De reis naar Salzburg en vervoer in het veldwerkgebied moet zelfstandig
worden georganiseerd en betaald (m.u.v. de twee excursiedagen). Diners
en eventueel lunches zijn voor eigen rekening. De VU regelt onderdak
(jeugdherberg te Salzburg) met ontbijt en een basaal lunchpakket en
uitwerkruimte. Hiermee is er een gesloten-beurs principe volgens de
bekende verhouding 55% zelf betalen en 45% betaling door de VU. Er hoeft
dus geen bedrag te worden betaald aan de VU in verband met dit
veldwerk.Minor behaald.


Docenten:
dr. M.P. Bokhorst, dr. Onno Kuik, dr. M.T.M. de Kleijn, docenten
Universtät Salzburg

Afwijkende intekenprocedure

Uiterlijk een maand vantevoren opgeven ivm reservering van onderdak. Verlate inschrijving niet mogelijk!

Aanbevolen voorkennis

Minor behaald.

Algemene informatie

Vakcode AB_450312
Studiepunten 3 EC
Periode P5
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.P. Bokhorst
Examinator dr. M.P. Bokhorst
Docenten dr. M.P. Bokhorst
dr. ir. O.J. Kuik

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Veldwerk, Computerpracticum