Anorganische geochemie

2019-2020

Doel vak

Het verkrijgen van inzicht in de grondbeginselen van de scheikunde van
natuurlijke processen aan het aardoppervlak en het leren toepassen van
deze kennis bij het oplossen van relevante vraagstukken.

Inhoud vak

Centraal staan de principes en toepassingen van chemische reacties
tussen vaste stoffen, vloeistoffen en gassen, doorgaans dus tussen
mineralen en waterige oplossingen met nadruk op de geologische context.
De cursus bouwt voort op de aanzet die hiertoe in het eerste jaar is
gegeven. De cursus behandelt de
noodzakelijke scheikundige theorie en past die toe op natuurlijke
processen. In deze cursus worden ondermeer de principes behandeld van
thermodynamica, mineraal stabiliteitsdiagrammen, kleimineralen,
oxidatie-reductie reacties, kinematiek van chemische reacties, stabiele
en radioactieve isotoopsystemen, en menging. De student leert
kwantitatief onderbouwde voorspellingen te maken over de uitkomst van
chemische reacties in een breed spectrum van geologische processen.
Specifieke geochemische aspecten die in deze cursus aan bod komen, zijn:
A) verwering
B) grootschalige cycli
C) water en atmosfeer
D) milieu en gezondheid

Onderwijsvorm

Hoorcollege (17 * 2 u), werkcolleges (17 * 1u 45 min) en zelfstudie (17
* 3 u). Informatie via Canvas

Toetsvorm

Tentamen (70%), deeltoetsen (10%), werkcollegeverslag (20%)

Literatuur

G. Faure, Principles and Applications of Geochemistry, Prentice-Hall,
Inc. 2nd edition 1998, pp. 600.
Tutorials via Canvas,
Syllabus in Powerpoint via Canvas

Doelgroep

2e jaar BSc AW, 3e jaar BSc A&E (minor Earth Surface A&E), premaster
Hydrology. Maar let op dat de Inorganische Geochemie cursus
Nederlandstalig is.

Toelichting Canvas

Op Canvas worden de pdf's van de presentaties, de tutorials, de
groepsopdrachten en dergelijke gevonden

Aanbevolen voorkennis

Middelbare school scheikunde op VWO niveau.
Aardwetenschappen studenten: Wij raden zeer sterk aan om eerst het 1e
jaar BSc AW Chemie voor Aardwetenschappers (AB_450068) voldoende af te
ronden, aangezien deze cursus daar op voortbouwt.
Aarde & Economie studenten: 1e jaar BSc A&E Natuurwetenschappen
(AB_1067-Natuur, Leven, Techniek); 2e jaar BSc A&E Energie en
Grondstoffen (AB_450261), idem als boven voor AW studenten, voldoende
afronden van deze cursussen is zeer wenselijk voordat de Anorganische
Geochemie cursus wordt gevolgd.

Algemene informatie

Vakcode AB_450336
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. C.J. Beets
Examinator dr. C.J. Beets
Docenten dr. C.J. Beets
prof. dr. J.R. Wijbrans
prof. dr. G.R. Davies

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: