Gezondheidscommunicatie

2019-2020

Doel vak

Cursusdoel:
Aan het einde van de cursus kun je effectieve communicatie-boodschappen
creëren rondom gezondheidsproblemen gericht op specifieke doelgroepen
door gebruik te maken van verschillende gedragsverklarende theorieën.

Leerdoelen:
• Aan het einde van de cursus kun je verschillende gezondheidsproblemen
op systematische wijze analyseren.
• Aan het einde van de cursus kun je een planningsmodel van
gezondheidscommunicatie construeren op een concreet voorbeeld.
• Aan het einde van de cursus kun je evalueren welke doelgroepen passen
bij bepaalde gezondheidsboodschappen.
• Aan het einde van de cursus kun je een interventieplan middels
gezondheidscommunicatie opstellen op basis van een gedrags- en
omgevingsfactorenanalyse.
• Aan het einde van de cursus kun je een determinantenmodel voor het
verklaren van gezondheidsgedrag samenstellen uit verschillende
gedragsverklarende theorieën.
• Aan het einde van de cursus kun je een effectieve
communicatieboodschap
in het gezondheidsdomein.

Inhoud vak

In deze cursus worden de definities, concepten en theorieën rondom
gezondheidscommunicatie en gedrag uiteengezet, alsook een aantal
specifieke vormen van (gezondheids)communicatie (persuasief,
informatief en educatief), doelgroepen en kanalen (media; zoals TV,
posters, internet). Naast het bieden van een theoretisch kader is deze
cursus gericht op de praktische toepasbaarheid. In het kader van een
specifiek gezondheidsprobleem maak je met medestudenten een
probleemanalyse, definieer je de doelgroep, maak je een gedrags- en
omgevingsfactorenanalyse en bedenk je (op basis van de voorgaande
analyses) een communicatiestrategie.

Onderwijsvorm

Het betreft een voltijdscursus (40 uur/week), waarbij de contactmomenten
bestaan uit hoorcolleges en gastcolleges (18 uur in totaal) en
verplichte werkcolleges (6 uur in
totaal).

Gedurende de cursus werken de studenten aan een groepsopdracht. Deze
groepsopdracht wordt besproken tijdens de werkcolleges, maar wordt
uitgevoerd in zelfstudie tijd. Deze zelfstudietijd bedraagt in totaal
136 uur.

Toetsvorm

Het eindcijfer bestaat voor 40% uit het cijfer voor de opdracht en voor
60% uit het cijfer voor het tentamen. Voor beide cijfers dient minimaal
een voldoende gehaald te worden (hoger dan een 5,5).

De beoordeling van de opdracht bestaat voor 75% uit de beoordeling van
het eindproduct en voor 25% uit de beoordeling van de presentaties.

Literatuur

In deze cursus zal gebruik gemaakt worden van onderstaand boek
(verplicht):
Glanz, k., Rimer, B.K., & Viswanath, K. (2015). Health behavior: Theory,
research and practice. 5th edition. ISBN: 9781118628980

Doelgroep

Keuze voor BSc Gezondheidswetenschappen, BSc Gezondheid en Leven en
masterstudenten in een van de Bètaopleidingen in de C-specialisatie
(Wetenschapscommunicatie).
De cursus wordt ten zeerste aanbevolen voor bachelorstudenten die de
masterspecialisatie Preventie en gezondheid willen gaan volgen.

Overige informatie

Coordinator:
Dr. N.H.M. (Nanon) Labrie, Athena Instituut

Algemene informatie

Vakcode AB_470087
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. N.H.M. Labrie
Examinator dr. N.H.M. Labrie
Docenten dr. M.D. Hilverda
dr. N.H.M. Labrie

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: