Preklinische neurowetenschappen

2019-2020

Doel vak

Inzicht krijgen in de anatomie en functie van het centraal zenuwstelsel
van de mens, met specifieke aandacht voor preklinisch onderzoek aan
hersenziekten.

Leerdoelen

De student:
- leert hoe het menselijk brein functioneert: vanaf het
organisatieniveau van genen en cellen tot aan dat van het gedrag;
- raakt bekend met kernbegrippen uit de neurobiologie;
- krijgt inzicht in de etiologie van hersenziekten;
- krijgt inzicht in onderzoeksmethoden om hersenziekten te bestuderen

Leerdoelen Academische Vaardigheden:

De student:
- raakt geoefend in het genereren van een korte literatuurstudie in het
Engels (Academische vaardigheden: schrijfvaardigheid; Engels;
Onderzoeksvaardigheden (informatie verzamelen /data verzamelen / data
analyse / data interpretatie / ICT); Oordeelsvorming)
- leert kritisch nadenken over de maatschappelijke implicaties van
neurobiologische bevindingen en hersenziekten. (Academische
vaardigheden: Onderzoeksvaardigheden (informatie verzamelen /data
verzamelen / data analyse / data interpretatie); Oordeelsvorming)

Inhoud vak

Algemeen deel:

Onderwerpen:
- neuroanatomie;
- synaptische transmissie en plasticiteit;

Praktisch deel:
- huiswerkopdracht neurofysiologie
- literature review

Hersenziekten preklinisch:
- ADHD;
- schizofrenie;
- verslaving;
- depressie;
- neurodegeneratieve ziekten (Alzheimer, Parkinson)

Onderwijsvorm

hoorcolleges (22 uur)
huiswerkopdracht (2 uur)
literatuurstudie (10 uur, waarvan 4 uur verplicht)
zelfstudie (134 uur)

Toetsvorm

• Tentamen:
 Vragen: gesloten Multiple Choice vragen
 Afname: schriftelijk

• Weging toetsonderdelen:
 Tentamen: 60%
 Scientific Review Writing: 40%

• Compensatie:
 Nee, beide onderdelen moeten tenminste 5.5 zijn

• Herkansing opdracht(en):
 Mogelijk in overleg; bij de herkansing van het tentamen en/of in het
volgende academische jaar.

• Leerlijn Academische Vaardigheden (ACVA):
 Academische houding (kritisch denken, oordeelsvorming en reflectie op
handelen): tijdens proces schrijven Scientific Review Writing
(formatief) en d.m.v. eindcijfer Scientific Review Writing (summatief)
 Informatievaardigheden: tijdens proces schrijven Scientific Review
Writing (formatief) en d.m.v. eindcijfer Scientific Review Writing
(summatief)
 Schrijfvaardigheden: tijdens proces schrijven Scientific Review
Writing (formatief) en d.m.v. eindcijfer Scientific Review Writing
(summatief)
 Samenwerken: tijdens proces schrijven Scientific Review Writing
(formatief)

• Leerlijn Onderzoeksmethoden en Statistiek:
 Onderzoeksmethoden praktijk: tijdens proces schrijven Scientific
Review Writing (formatief) en d.m.v. eindcijfer Scientific Review
Writing (summatief)
 Statistiek praktijk: tijdens proces schrijven Scientific Review
Writing (formatief) en d.m.v. eindcijfer Scientific Review Writing
(summatief)

• Leerlijn International Communication in Science:
 Engels lezen: Engels is de voertaal tijdens de opdracht Scientific
Review Writing (formatief)
 Engels schrijven: d.m.v. eindcijfer Scientific Review Writing
(summatief)

Literatuur

Aangeraden (niet verplicht): Psychopharmacology, Drugs, The Brain and
Behavior - Jerrold S. Meyer & Linda F. Quenzer, Sinauer Associates, 2005
edition; ISBN 0-87893-534-7

Doelgroep

BSc Gezondheid en Leven Jaar 2
Keuzecursus voor Major Biomedische Wetenschappen (BMW) en Major
Gezondheidswetenschappen (GW)

Overige informatie

Het vervolg op deze cursus is de bachelorcursus Human Neurophysiology
(dr. K. Linkenkaer), geprogrammeerd als (speciaal voor Gezondheid en
Leven ontwikkelde) keuzecursus aan het einde van het tweede of derde
jaar. De combinatie van deze twee cursussen is een prima voorbereiding
op een eventuele stage bij Neuroscience Amsterdam (centrum van
neurowetenschappelijke onderzoeksgroepen VU/VUmc) en aan te raden als
voorbereiding op eventuele instroom in de Master of Neurosciences
onderzoeksopleiding van de VU/VUmc.

Afwijkende intekenprocedure

Vunet Werkgroepen via Canvas

Algemene informatie

Vakcode AB_487016
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. H.K.E. Vervaeke
Examinator dr. H.K.E. Vervaeke
Docenten dr. H.K.E. Vervaeke
dr. M.C. Schippers
dr. W. Scheper
R. Garritsen BA BSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Computerpracticum*, Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep*, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: